+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Mestler Üzerine Meshetmenin Müddeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mestler Üzerine Meshetmenin Müddeti
  Mestler Üzerine Meshetmenin Müddeti hakkında bilgi

  Huzeyme bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Mestler üzerine meshetmekte müddet, seferi olan için üç gün üç gece, mukim olan için bir gün bir gecedir’ buyurdu.”

  İbnu’l-Carud 86, Ebu Davud 157, Tirmizi 95, İbni Mace 554, İbni Hibban 1329, Humeydi 435, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3749, Darekutni 1/194, Beyhaki 1/277, 281, Begavi 237, Ahmed 5/214

  Not: Mestler üzerine meshetmenin müddeti mukim kimseler için bir gün bir gece yolcu için üç gün üç gecedir. Buna yukarıdaki hadis delalet ettiği gibi, Saffan bin Assal (Radiyallahu Anh)’ın rivayet ettiği:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) biz seferi olduğumuz zaman cünüplük müstesna üç gün üç gece mestlerimize meshetmemizi, büyük ile küçük tuvalet ve uyku için mestlerimizi çıkarmamamızı emrederdi.”

  Nesei 127, Tirmizi 96, İbni Huzeyme 193

  Hadisi de delalet eder. Dolayısıyla mukim kimselerin bir günün sonunda mestlerini çıkartıp abdestle beraber ayaklarını yıkamaları gerekir. Yolcu olanların da üçüncü günün bitiminde mestlerini çıkartıp abdestle beraber ayaklarını yıkamaları gerekmektedir. Bu hadis mukim kimselerin meshetmesine cevaz verdiği gibi, yolcu olan kimselerin de meshetmesine cevaz vermektedir.

  Mestler üzerine meshetmek cünüplüğün dışında küçük hades için geçerlidir. Cünüp olan kimsenin ister mukim ister yolcu olsun gusül abdesti için mestlerini çıkarması gerekir. Netice olarak mestler üzerine meshetmenin müddeti üç şekildedir:

  1) Mukim kimseler için bir gün bir gece,

  2) Yolcu kimseler için üç gün üç gece,

  3) Cünüp kimseler için meshetme müddeti yoktur.

  Örneğin kişi suyu bulamamış ise veya suyu bulmuş kullanmaya güç yetiremiyor ise vb. gibi. Bir de bazı fıkıh kitaplarında delilsiz olarak zikredilen, mestler üzerine meshedilerek abdest alınıp abdestli iken mücerret mestleri çıkarmakla abdestin bozulacağı ifadesi bulunmaktadır. Bu görüşün şerî şeriften hiçbir dayanağı yoktur. Doğrusu bunun tam tersi abdestin bozulmamasıdır.
 2. Acil

  Mestler Üzerine Meshetmenin Müddeti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder