+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Rasule İtaat İle İlgili Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Rasule İtaat İle İlgili Hadisler

  Rasule İtaat İle İlgili En Güzel Hadisler  (1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur ve herkim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur’ buyurdu.”

  İbni Mace 3, Buhari 2766

  (2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim bizim şu işimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o merduddur’ buyurdu.”

  Buhari 2492, Müslim 1718/18, Ebu Davud 4606, İbni Mace 14

  (3) Abdullah bin Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Sizi Allah’a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terketmedim, onların hepsini size emrettim ve sizi Allah’tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terketmedim, onların hepsini size yasakladım’ buyurdu.”

  Begavi 4111, Beyhaki 13443

  (4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Size ne emrettimse onu alınız ve sizi neyden nehyettimse ondan vazgeçiniz’ buyurdu.”

  İbni Mace 1

  (5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetimin hepsi cennete girecektir ancak imtina edenler giremeyecektir’ dedi.

  Sahabeler:

  −Ya Rasulallah! İmtina edenler kimlerdir? diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Herkim bana itaat ederse cennete girecektir. Herkim de bana asi olursa o da imtina etmiş olur’ buyurdu.”

  Buhari 7143

  (6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz:

  1) Allah’ın Kitabı ve

  2) Benim sünnetim’ buyurdu.”

  Malik 2/899, Hâkim 319, Beyhaki 10/114

  (7) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Sizler, sizi bırakıp mükellef etmediğim hususlarda beni kendi halime bırakınız! Sizden evvelki ümmetler ancak soru sormaları ve nebilerine karşı ihtilafları sebebiyle helak olmuşlardır. Ben sizleri bir şeyden nehyettiğim zaman ondan sakınınız. Sizlere bir şey emrettiğim zaman da emrimi tutunuz. Gücünüzün yettiği kadar onu yerine getiriniz’ buyurdu.”

  Buhari 7151, Müslim 1337/412, İbni Mace 2, Tirmizi 2819

  (8) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okuduğu zaman gözleri kızarır, sesi yükselir ve öfkesi şiddetlenirdi. Şehadet parmağı ile onun yanındaki orta parmağını birleştirir ve:

  −‘Kıyamet günü ile ben, bunlar gibi gönderildim’ derdi.

  Sonra:

  −‘Bundan sonra işlerin en hayırlısı Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan uydurulanlardır ve her bid’at sapıklıktır’ derdi.”

  İbni Mace 45

  (9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Benim halim, bir ateş yakan kimse gibidir ki; ateş, etrafını aydınlattığı zaman küçük kelebekler ve hayvanlar ateşin içine düşmeye başlarlar. O kimse bu hayvanları ateşe düşmelerinden menetmeye başlar. Fakat hayvanlar o zata galebe edip düşüncesizce ve süratle ateşe düşerler. İşte bu benimle sizin meselinizdir. Ben sizin izar ve bellerinizden ateşe girmeyesiniz diye tutuyorum. Sizler ise, bana galebe edip düşüncesizce ve tedbirsiz olarak süratle ateşe düşüyorsunuz’ buyurdu.”

  Müslim 2284/18, Buhari 6410

  (10) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Bir kere Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyurken yanına bir takım melekler geldi ve:

  −Bu dostunuzun yüksek bir sıfatı vardır. Haydi, siz de bunun yüksek mevkiini bir örnekle temsil ediniz dediler.

  Bunun üzerine melekler:

  −Bu zatın benzeri, şu kimsenin misali gibidir ki; o kimse yeni bir ev yaptırır, o evde bir ziyafet yemeği tertip eder ve bu ziyafete insanları davet etmek için bir davetçi gönderir. Bu davetçinin davetine kim icabet ederse, o eve girer ve ziyafet yemeğinden yer. Her kimde davetçinin davetine icabet etmezse o eve giremez ve ziyafet yemeklerini de yiyemez.

  Bunun üzerine melekler kendi aralarında temsili şöyle izah ettiler:

  −O ev cennettir, davetçi de Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’dir. Herkim Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiştir. Herkim de Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e asi olursa Allah’a asi olmuştur. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanların arasını itaat ve isyan şiarını bildirip iman edenlerle inkâr edenleri ayırt etmiştir.”

 2. İzmirli
  Seyirci Üye

  2-Bakara-22. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.

  Allah'ın sözüdür Peygamberimize gelen Yüce Vahiy, bu vahiy de Kur'an-ı Kerim dir.


  Peygamberimiz Kuran dışında söz söylememiştir dolayısıyla hiç kimse Peygamberimize iftira atamaz. Atanlar bir an evvel tövbe etmelidir, hatalarını düzeltmelidirler..

  69-Hakka
  44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
  46. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
  47. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
  48. Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
  49. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

  Bu Yüce Ayetlerde gördüğümüz üzere Peygamberimizin sözü sadece Kurandır sadece ve sadece onunla uyarıda bulunmuştur.

  2-Bakara-105. Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

  Şimdi buradan Allah'ın sözüne ortak koşup kulların sözünün peşine takılanları uyarmak istiyorum :

  17-İsra-36. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

  Evet benim Kuran'ın Allah katından Peygamberimize indirildiğine hiçbir şüphem yok içinde de hiçbir şey eksik değil.

  6-En'am-38. () Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. ()


  3- Al'i İmran-7. O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

  Bu da demek olur ki , Kuran'ı anlamak için Kuran'ın dışına çıkılmaz bu tıpkı iman'ı anlamak için imanı terkedip dışarıdan iman edenler nasıl görünüyorlar demek gibi birşey.

  Kuranda namaz, abdest, oruç gibi dini yükümlülüklerimizin yanı sıra miras paylaşımı, zinaya, zina iftirasına uygulanacak cezada bildirilmiştir bunu da belirtmek istiyorum Peygamber taşlayan cahillerin yoluna uyup kadınları taşlayan mezheplerin yoluna uymayın. Allah hiçbir şeyi unutmamış anlayacağınız! Haşa O sizin ortak koşmanızdan çok Yücedir çok .

  6-En’am-159. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.


  12-Yusuf-2. Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

  Allah Kuranı yine anlayacağım şekilde indirdi çok şükür..
+ Yorum Gönder