+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Günah İle İlgili Hadis-i Şerifler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Günah İle İlgili Hadis-i Şerifler

  Günah Hakkında Hadis


  Resulullah (s.a.a): "Günahların küçüklüğüne değil, kimin emrine karşı geldiğinize bakın!"

  Resulullah (s.a.a): "Günahın sarhoşluğundan kaçının, çünkü günah şarap gibi insanı sarhoş eder; hatta ondan daha fazla."

  İmam Ali (a.s): "Ey insan, seni günaha sürükleyen nedir, seni rabbine karşı gururlandıran nedir ve kendi kendini helak etmenin sebebi nedir!?"

  Resulullah (s.a.a): "Sakın, ailene olan muhabbet ve sevgin, seni Allah'a itaatten alıkoyup günaha sürüklemesin. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, çekinin rabbinizden, korkun o günden ki baba oğluna bir fayda vermediği gibi oğulun da babaya bir faydası olmayacaktır."

  İmam Kazım (a.s): "Her gece-gündüz, Allah-u Teala tarafından bir melek şöyle nida eder: "Ey Allah'ın kulları, Allah'a isyan etmekten kaçının, kaçının. Çünkü otlayan hayvanlar, süt emer çocuklar ve beli bükülmüş yaşlılar olmasaydı (günahların neticesinde) sizlere öyle bir azap indirilirdi ki parça parça olurdunuz."

  İmam Ali (a.s): "Şaşarım o kimselere ki, sağlıklarına zarar verir düşüncesiyle yemeklerinde titizlik gösterirler, ama kendilerini cehennem ateşine sürükleyen günahlara dikkat etmezler!"

  Resulullah (s.a.a): "Kim, günah işlerse akıl ondan ayrılır ve (günah işlediği müddetce) asla geri dönmez."


  İmam Ali (a.s): "Günahlardan kaçınmak, hayırlı amel yapmaktan daha evladır."

  İmâm Zeyn-ül Abidin (a.s): "Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınan, insanların en çok ibadet edenlerindendir."

  İmam Ali (a.s): "Allah indinde en büyük günah, günah sahibinin günahını küçük saymasıdır (küçümsemesidir)."

  İmam Ali (a.s): "Günah işlemekten kaçın, çünkü en bedbaht kimse Cennet-ül Me'vayı değersiz dünya günahlarına satandır."

  İmam Ali (a.s): "Allah'a karşı en küçük vazifeniz, verdiği nimeti günah işlemekte kullanmamanızdır."

  İmam Ali (a.s): "Allah-u Teala, günahlar için cehennem azabını öngörmemiş olsaydı bile, verdiği nimetlere şükür için günah işlenmemesi vacip olurdu."

  Resulullah (s.a.a): "Ümmetimden herkes bağışlanacaktır, ismet perdesini yırtanlar hariç; onlar, o kimselerdir ki, gece bir günah işlerler, Allah onu örter, ama onlar sabahladıkları zaman (arkadaşına) şöyle derler: "Dün gece şöyle şöyle yaptım!"

  İmam Rıza (a.s): "Küçük günahlar, büyük günahlara götüren yoldur. Küçük günahlarda Allah'tan korkmayan, büyük günahlarda da korkmaz."

  İmam Sadık (a.s): "Günahları küçümsemekten kaçının." Zeyd-i Şehham diyor ki, "Günahları küçümsemek ne demektir?" diye sorduğumda İmam şöyle buyurdu: "İnsanın, günah işledikten sonra şöyle demesidir: "Keşke bundan başka günahım olmasayd!"

  İmam Ali (a.s): "Günahlar üç kısımdır; bağışlanacak günah, bağışlanmayacak günah, bağışlanacağı ümid edilen ve yapan hakkında korkulan günah. Bağışlanan günah, Allah-u Teala'nın dünyada cezasını verdiği günahtır; Allah-u Teala günahkar kulunu ikinci defa cezalandırmaz. Bağışlanmayan günah, kulların birbirine zulmetmesidir. Ama üçüncü günah ise Allah'ın kullarından sakladığı ve günahkar kuluna tevbe fırsatı verdiği günahtır. Ve o, günahından dolayı korku içinde, ama rabbinden (rahmetinden) ümitlidir."

  İmam Zeyn-ül Abidin (a.s): "Allah-u Teala, müminlerin her günahını affeder ve onları dünyada ve ahirette günahlardan temizler, iki günah hariç; (yapılması gereken yerde) takiyyeyı terk etmek ve Müslüman kardeşlerinin hakkını çiğnemek."
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Günahların küçüklüğüne değil, kimin emrine karşı geldiğinize bakın!

  Günahların sarhoşluğundan sürekli kaçının çünkü günah şarap gibi herkesi sarhoş eder.

  Her kimse günah işlerse akıl ondan o zaman ayrılır.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Günah demek allahın emirlerinin yerine getirilmemesine denir. islam dininde bilerek günah işleyenler öldükten sonra cehennemde işledikleri günahların bedelini tek tek ödeyeceklerdir. hatta bununla ilgili hadis ve ayetlerde vardır.
+ Yorum Gönder