+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Birbirinden Güzel Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Birbirinden Güzel Hadisler

  Çok güzel hadisler

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildi ine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilâl'e:

  "Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptı ın ibadetler arasında en fazla sevap bekledi in hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum"diye sordu.

  Bilâl de:

  - Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildi im kadar namaz kılarım. En fazla sevap bekledi im ibadet budur, dedi.

  Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 108

  Hadisten Ögrendiklerimiz

  1. Mânevî temizlikten, yani abdest, gusül veya teyemmümden sonra en az iki rek`at namaz kılmak, Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan nâfile bir ibadettir.

  2. Müslümanların abdest şükrü diye andıkları bu nâfile ibadeti ilk defa Bilâl-i Habeşî îfâ etmiş, Peygamber Efendimiz de iyi bir şey yaptı ını söyleyerek bu ibadeti onaylamış, dolayısıyla ümmetini bu ibadeti yapmaya teşvik etmiştir.


 2. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Dâvud aleyhisselâm bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdi. Onun bu davranisi Muhammed aleyhisselâmin ümmeti için de bir ölçü olmustur. Nitekim hadis-i serifte buyuruldu ki:

  (Allahü teâlâya en sevimli oruç, Dâvud'un orucudur. O bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdi. Allahü teâlâya en sevimli namaz da Dâvud'un namazi idi. O, gecenin yarisinda uyur, üçte birinde namaz kilar, altida birinde yine uyurdu.)

  Dâvud aleyhisselâm, Allahü teâlânin azabini hatirladigi zaman mafsallari gevser, tamamen kendisini saliverir; Allahü teâlânin rahmetini hatirlayinca da eski hâline dönerdi.

  Dâvud aleyhisselâm, gece ve gündüz bütün günü ailesi arasinda bölüstürmüstü. Hiçbir saat yoktu ki, çoluk çocugundan, o sirada ibadet eden birisi bulunmasin. Böylece onun ailesi, günün yirmi dört saatini ibadetle geçirirdi. Nitekim ayet-i kerimede, (Ey Dâvud ailesi! Sükredin! Kullarim içinde geregi gibi Allaha sükreden azdir.) [Sebe 13] buyurulmaktadir.

  Dâvud aleyhisselâm, bir münacatinda dedi ki:

  'Ilâhi! Seni hatirlayip zikredenlerin meclisinden geçip, gafillerin meclisine gitmek istedigim vakit, oraya gitmeden ayaklarimi kir zira senin böyle yapman, benim için büyük bir lütuftur.'

  Resulullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

  -Hazreti Dâvud (aleyhisselâm)'un dualari arasinda su da vardir: 'Allahim! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulastiracak ameli taleb ediyorum. Allah'im! Senin sevgini nefsimden, âilemden, malimdan, soguk sudan daha sevgili kil.'

  Dâvûd aleyhisselâm; 'Ya Rabbî! Seni nerede arayayim!' deyince, cevap olarak; 'Ben, benim için kalpleri kirilmis benim için kalpleri harâb olmuslarin (evliyânin) yanindayim.' buyruldu.

  Dâvûd aleyhisselâm Allahü teâlânin azâbini hatirladigi zaman, mafsallari gevser, tamamen kendisini saliverir, Allahü teâlânin rahmetini hatirlayinca, eski hâline dönerdi.
  Allahü teâlâ Dâvûd aleyhisselâma söyle vahyetti:

  -Ey Dâvûd! Biliyor musun, kullarimdan kimin günâhini bagislamayi severim? Dâvûd aleyhisselâm;
  -Onlar kimdir, yâ Rabbî? dedi. Allahü teâlâ;
  -Günahlarini hatirladigi zaman, içi titreyenlerdir, buyurdu.
 3. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Rasulullah Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmustur:


  Allah'tan korkun. Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istedi iniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız." (Ramuz El Hadis)  -"Bir baba çocu una güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve şerhi)


  "Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın"
  (Kütüb-i Sitte)


  "En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır." (Nesai, Tirmizi )


  "En hayırlınız, hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Ben hanımlarına karşı sizlerin en iyisiyim." (Tirmizi)

 4. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  2220 - Hz. Enes (radıyallâhu anh): "Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı" demişti. Kendisine:

  "Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)" diye soruldu.

  "Bu dâha şiddetle yâsâktır!" dedi veya şöyle dedi.

  "Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!"

  Müslim, Eşribe 113. (2024); Tirmizî, Eşribe 11, (1880); Ebü Dâvud, Eşribe 13, (3717).

  2221 - Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

  "Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen kussun."

  Müslim, Eşribe 116, (2026).


 5. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Aleyhüsselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki: "Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük mele i geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa selavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm buyurdu.

  Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

  israfil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.

  Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiyallah sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "

  Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan Allah'ım buyurdu.. 6. Gizli @ yara
  Özel Üye
  En çok hadis rivayet eden 7 sahabe kimdir?


  Cevap: Binden fazla hadis rivayet eden sahabeye, “Muksiûn” denir. En çok hadis rivayet eden 7 sahabeye gelince:


  1−Ebu Hureyre Radiyallahu Anh 5374 hadis,
  2−Abdullah bin Ömer Radiyallahu Anh 2630 hadis,
  3−Enes bin Malik Radiyallahu Anh 2286 hadis,
  4−Aişe binti Ebu Bekir Radiyallahu Anh 2210 hadis,
  5−Abdullah bin Abbas Radiyallahu Anh 1660 hadis,
  6−Cabir bin Abdullah Radiyallahu Anh 1540 hadis,
  7−Ebu Said el-Hudrî Radiyallahu Anh 1170 hadis

  (alıntı)

+ Yorum Gönder