+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Tesettür ve namazla ilgili ayet ve hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tesettür ve namazla ilgili ayet ve hadisler

  Tesettür ve namazla ilgili ayet ve hadisler


  Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi)." (A'râf Sûresi, 26)

  "Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin
  , kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (Nûr Suresi, 31)

  Tesettür ve namazla ilgili ayet ve hadisler.jpg

  "Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetleri (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında
  , kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir." (Nur Suresi, 60)

  "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Ahzâb Suresi, 59)

  "Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel
  ,elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz." (A'râf Sûresi, 31-32)

  "Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz." (Nahl Suresi, 5)

  "Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak
  , zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor." (Nahl Suresi, 81)

  Hadislerde örtünme

  Hadislerde ise peygamberin, yanına şeffaf bir kıyafetle gelen kadını, ergenlik çağına ulaşmış bir kadının bedenini göstermemesi gerektiği şeklinde
  , uyarması kaynak kabul edilmektedir.

  Burka

  Her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaf. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale
  , getirilmişti. Yeni yönetimle serbest bırakılmasına rağmen, halk bazında büyük bir değişim görülmemiştir. Bunun dinî, geleneksel ve sosyal sebepleri olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır.  Tesettürün (şer' i örtünmenin ) şartları nelerdir :

  1- Örtü bedeni baştan ayağa kadar , her tarafı örtmelidir. çünkü; setr-i zinet manto ve başörtüsüdür setr-i avret manto ve başörtüsünün üstünü örtülen örtüdür 2-Tesettürün ince, şeffaf olmaması, kalın olması lazımdır çünkü; örtünmekten gaye , vücüdün azalarının belli olmamasıdır "Hz. Aişe (r.a) dan şöyle varid olmuştur; "Hz. Ebubekir (r.a) ın kızı esma (r.a) ın Resullullah (s.av) huzuruna üzerine ince bir örtü olduğu halde girdi. Resullullah (sav) onun bu halini hoş görmeyerek yüz çevirdi " demek ince olan örtü şer 'i hicap sayılmaz 3- Tesettürün hem sade olması, nazarı celp edecek şekilde cazip renkler olmaması lazımdır 4- Dar olmayıp geniş ve bol olması
  ,lazımdır , yani bedeni göstermemesidir , vücüt hatlarını tamamen örtüp bilhassa vücutta fitneyi uyandıaracak azaları göstermemesi gerekir .. 5- Kadın dışarı çıktığında koku sürmemelidir 6-Kadın örtüsüyle erkeklere benzememesidir
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Tesettür İslam dininde kadının örtünmesi anlamında kullanılmıştır ve Tesettür ile ilgili Kuranı Kerimde ayet ve hadisler vardır. İslam dinine göre bir kadının örtünmesi farzdır. Her kim örtünmenin farz olmadığını söylerse o kafirdir denmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslam dininde namaz kılmak doğru ile yanlışı ayırt edebilen her müslümanın üzerine farzdır. kadının örtünmesi de dinen bir zorunluluktur. namaz ve kadınların örtünmesi ile ilgili pek çok ayet ve hadisler vardır. bu ayet ve hadislerde bu emirlerin nedenleri de verilmiştir.
+ Yorum Gönder


testtür ve namaz la ilgili ayet ve hadisler