+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Evrendeki Düzen Hakkında Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Evrendeki Düzen Hakkında Hadisler
  Evrendeki düzen ile ilgili hadis 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Evrendeki Düzenle İlgili Hadisler Nelerdir


  Ravi :Abbas İbnu Abdilmuttalib
  Hadis:Batha nam mevkide, aralarında Resulullah (sav)`ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Resulullah (sav): "Bunun ismi nedir bileniniz var mı ?" diye sordu. "Evet bu buluttur!" dediler. Resulullah (sav): "Buna müzn de denir" dedi. Oradakiler: "Evet müzn de denir" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Anan da denir" buyurdu. Ashab da: "Evet anan da denir" dediler. Sonra Hz. Peygamber (sav): "Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?" diye sordu. "Hayır, vallahi bilmiyoruz!" diye cevapladılar. "Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir, ya yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir." Resulullah (sav) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilave etti: "Yedinci semanın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı ile dibi arasında iki ema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabani keçi (süretinde melek) var. Bunların sınnakları ile dizleri arasında iki sema arasındaki mesafe gibi uzaklık var, sonra bunların sırtlarının gerisinde Arş var, Arş`ın da alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar mesafe var, Allah, bütün bunların fevkindedir"  Ravi:
  Abdullah İbnu Mes`ud
  Hadis:Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir."


  Ravi:Ebu Said
  Hadis:Resulullah (sa) buyurdular ki: "Eğer Allah Teala hazretleri, kullarından yağmuru beş yıl tutup sonra gönderecek olsa, insanlardan bir grubu kafir olur ve: "Micdeh yıldızı sebebiyle yağmura kavuştuk!" derdi."

+ Yorum Gönder


evrendeki denge ve düzenle ilgili hadisler,  evrenle ilgili hadisler,  evrendeki denge ve güzelliklerle hadis ve ayet,  Evrendeki denge ve düzen ile ilgili hadis,  islam ve evren ile ilgili hadisler,  evrendeki denge ve dizen ile ilgili kisa hadisler