+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Sabır Ile Ilgili Hadis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sabır Ile Ilgili Hadis
  sabır ile ilgili kısa hadis yazarmısınız 2. Harbikız
  Devamlı Üye


  Sabır konulu hadisler


  Allahü teâlâ buyurdu ki Kimin, bedenine, evladına veya malına bir musibet gelir, o da güzel sabrederse, Kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim. [Hakim]

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Sabır ile ilgili ayetler ve hadisler


  أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيم


  1) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; ne var ki bu huşu duyanların dışındakilere şüphesiz çok zordur.”

  Bakara 45


  2) “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”

  Bakara 153


  3) “Andolsun ki sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz; öyleyse sabredenleri müjdele.”

  Bakara 155


  4)
  “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik, o kimselerin iyiliğidir ki, Allah’a ve ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtuluşuna vermişlerdir. Namazı kılmış, zekât vermiş, ahitleştikleri zaman, ahitlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlıdırlar. İşte doğruyu söyleyenler onlardır; takva sahibi olanlarda onlardır.”

  Bakara 177


  5)
  “Calut askerleriyle karşılaştıkları zaman da:

  ‘Rabbımız bize bol sabır ver, sebatımızı arttır ve kâfir olan bu kavme karşı bize yardım et’ demişlerdi.”

  Bakara 250


  6) “Size daha hayırlısını haber vereyim mi? Rabbımız şüphesiz biz iman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyerek sabreden, sadık olan, ibadetlerinde ve itaatlerinde sürekli olan, mallarını Allah yolunda harcayan ve seher vaktinde Allah’tan mağfiret dileyen muttakiler için Allah’ın katında tertemiz eşler ve altından ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır.”

  Âl-i İmran 15, 16, 17


  7) “Yoksa siz, Allah içinizden cihada katılanları belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?”

  Âl-i İmran 142

  8) “Mallarınız ve canlarınız konusunda, herhalde imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de, müşriklerden de, muhakkak eza verici söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir.”

  Âl-i İmran 186


  9) “Ey iman edenler! Sabredin, tahammül gösterin; müteyakkız olun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

  Âl-i İmran 200


  10) “Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslümanlar olarak al.”

  A’raf 126

  11) “Allah’a ve Rasulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider. Sabredin, şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”

  Enfâl 46


  12) “Şimdi Allah sizde zaaf olduğunu bilmiş ve (yükünüzü) hafifletmiştir. Buna göre eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, ikiyüz kişiye galip gelirler; eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

  Enfâl 66

  13) “Kardeşleri sahte kana bulanmış Yûsuf’un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları ise şöyle demişti: “Hayır nefislerinize size bir işi kolaylaştırmıştır. Artık benim için yapılacak iş güzel bir sabırdır.”

  Yûsuf 18


  14)
  “Rablarının yüzü için sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık verenler ve kötülüğü iyilikle defedenler; işte ahiret yurdunda en güzel akibet bunlar içindir.”

  Ra’d 22

  15) “Ve sabretmiş olmanız dolayısıyla selamette olunuz. Dünyanın akibeti olan bu cennet ne güzel diyecekler.”

  Ra’d 24

  16) “Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde Allah’a neden tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere mutlaka sabredeceğiz. Bu sebeple mütevekkil olanlar, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”

  İbrahim 12


  17) “Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri biz, dünyada mutlaka güzel bir yere yerleştiririz. Hâlbuki bilmiş olsalar ahiret sevabı daha büyüktür. İşte bunlar, sabredenler ve Rablarına güvenip dayananlardır.”

  Nahl 41, 42

  18) “Eğer (bir suçtan dolayı) cezan verecek olursanız, size yapılanın aynıyla cezalandırın. Sabrettiğiniz takdirde bu sabredenler için daha hayırlıdır.”

  Nahl 126

  19) “Sabret! Sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır. Onlara üzülme! Başvurdukları oyunlardan da endişeli olama!”

  Nahl 127

  20) “O da demişti ki: Şu bir gerçektir ki sen, benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. Zaten bilginle kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? Musa ise şöyle demişti: Beni inşallah sabreden bir kimse olarak göreceksin. Senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim.”

  Kehf 67, 68, 69

  21) “Sana vahyolunana uy; Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”

  Yûnus 109


  22) “Başına gelmiş bir sıkıntıdan sonra kendisine bir hayır taddırarak “kötülük artık benden gitti der” O sırada kendisi son derece neşeli ve kibirlidir. Ancak sabredenler ve salih amel işleyenler böyle değildir. İşte bunlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.”

  Hûd 10, 11

  23) “Bunlar sana vahyettiğimiz gabya ait haberlerdir. Bundan önce ne sen nede kavmin bunları bilmiyordunuz. Bu itibarla sabret; akıbet, elbette Allah’tan sakınanlar içindir.”

  Hûd 49

  24) “Sabret! Şüphesiz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”

  Hûd 115

  25) “Onlarda şöyle demişti: Yoksa sen Yûsuf musun? O da demişti ki: Ben Yûsuf’um; buda kardeşim. Allah lutfetti. Şurası muhakkaktır ki, kim Allah’tan korkar ve sabrederse, Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”

  Yûsuf 90

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Sabır çok önemli bir özelliktir. sabırlı olan insanlar sinirlendiklerinde kolay kolay hata işlemezler. sabırla ilgili bir hadise örnek verirsek:" ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak allahtan yardım dileyin şüphesiz ki allah sabredenlerle beraberdir.

+ Yorum Gönder