+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Lakap Takmak Ile Ilgili Hadis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lakap Takmak Ile Ilgili Hadis
  lakap takmak ile ilgili hadis ksıaca 2. HaKHaN
  Özel Üye


  Lakap Takmak Ile Alakalı Güzel Hadisler


  * Birbirinizi kötü lakablarla çağırmayınız *

  denilmektedir.Müslümanlar arasında birliğin, beraberliğin, sevginin egemen olması için bu tür hareketleden uzak kalmak gerekmektedir. Müslümanlar hakkında övgü ve saygı ifade eden lâkablar yasaklanmamıştır. Bu tip isimler ve sıfatlar insanların birbirlerini sevmesine, saymasına sebep olur. İnsanların birbiriyle olan münasebetlerini iyi yönde etkiler.
  Peygamber Efendimiz den rivayet edilen bir hadiste

  * Müminin mümin kardeşi üzerindeki hakkından birisi de onu en çok sevdiği ismiyle çağırmasıdır *

  * İnsanlarla alay edene, Cennetten bir kapı açılır, haydi gir denir. O da, telaşla gelir, fakat kapı hemen kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. O yine üzgün olarak kapıya gider. Kapı yine kapanır. Bu durum, defalarca tekrar eder, artık, gel denildiği halde, gidemez *

  * Çocuklarınıza çeşitli lakap takılmadan, onlarla künyelenin *

  buyurulmaktadır. Bu hadisin ifadesine göre müslümanları sevdikleri adlarla çağırmak hem sünnettir, hem de örfe uygundur. İnsanları güzel buldukları adlarıyla çağırmakta bir sakınca yoktur. Hatta Hz. Ömer künyelerin yaşatılması fikrinde ısrar etmektedir.İslâm tarihine göz attığımızda Hz. Ebu Bekirin Sıddık Hz. Ömerin Fârûk Hz. Osmanın Zinnûreyn Hamzanın Esedullah Hâlid b. Velidin Seyfullah Hz. Alinin Ebu Türab Umeyrin Ebu Hureyre adlarıyla anıldıklarını görürüz. Bu da Müslümanları bu tip adlarla çağırmanın teşvik edildiğini göstermektedir.


 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Dinimizde insanların birbirlerini kıracak şekilde kötü lakaplar takması günahtır.i hatta bir hadiste ; birbirinize kötü lakaplar takmayın . şeklinde insanlar uyarılmıştır.
+ Yorum Gönder