+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Arkadaş, Davranış, Dargınlık, İstişare ile ilgili Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Arkadaş, Davranış, Dargınlık, İstişare ile ilgili Hadisler

  Arkadaş, Davranış, Dargınlık, İstişare konusundaki hadisler
  nelerdir  583 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Kişi, dostunun dini üzeredir Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud  584 Mekkelilerden şakacı bir kadın, Medineye geldi Bir arkadaşına misafir oldu Aişe radıyallahu anha dedi ki: Sevgilim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ne doğru söylemiş:

  "Ruhlar, donatılmış askerlerdir Ezelden tanışanlar birbirini severler, birbiriyle uyuşamayanlar da bir türlü anlaşamazlar"

  Aişe radıyallahu anha Buhârî  585 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Bir adam bir adama sır söylerse, bu ona emanettir, kimseye söyleyemez"

  Câbir radıyallahu anh Ebû Dâvud  586 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Nafile oruç, namaz ve zekâtın derecesinden daha üstün olan bir şeyi size bildireyim mi?"

  "Evet," dediler

  "iki kişinin arasını bulmak"

  Ebû Derda radıyallahu anh Tirmizî  587 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Müşriklerle oturmayın, onlarla bir araya gelmeyin! Kim onlarla oturur ve onlarla seve seve birlikte olursa, onlardandır"

  Semûre radıyallahu anh Tirmizî  588 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "insanlar, içlerinde işe yarayacak bir taneden fazla deve bulunmayan yüz adet deve gibidirler"

  İbn Ömer radıyallahu anh Buhârî  589 Aişe, bir dilencinin eline bir parça ekmek verip gönderdi Az sonra üstü başı düzgün biri geldi, onu oturtup yedirdi Sebebi sorulunca dedi ki: Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "insanlara, düzeylerine ve durumlarına göre davranın!"

  Aişe radıyallahu anha Ebû Dâvud  590 Cerîr bin Abdullah geldi Evin içi doluydu, oturacak yer bulamadı Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, elbisesini yere attı:

  "Bunun üstüne otur!" dedi

  Cerîr, onu alıp öptü ve bağrına bastı Sonra şöyle dedi:

  "Ey Allahın Resûlü! Bana ikram ettiğin gibi Allah da sana ikram etsin!"

  Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Size bir toplumun ulusu gelirse ona hürmet edin!"

  Ebû Hureyre radıyallahu anh Taberânî  591 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Bir müminin, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir Birbirlerine rastladıklarında bu ondan, o da bundan yüz çevirir O ikinin en iyisi, selâmı ilk verendir"

  Ebû Eyyûb radıyallahu anh Buhârî  592 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Kim, bilmeden fetva verirse, fetva verdiği kimsenin günahını yüklenir Kim, müslüman kardeşine, bildiğinin aksini tavsiye ederse, ona hainlik etmiş olur"

  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud  593 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Kendisine danışılan kimse, güvenilir biri olmalıdır"

  Ümmü Seleme radıyallahu anha Tirmizî  594 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Düşünerek hareket etmek, Allahtandır Acele etmek ise, şeytandandır"

  Sehl radıyallahu anh Tirmizî  595 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Ahirete yönelik işlerden başka hiçbir konuda aceleci olmamak gerekir"

  Saad radıyallahu anh Ebû Dâvud  596 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Din kardeşinin başına gelene sevinme! Çünkü Allah, onu ondan kurtarır ve senin başına o belayı getirir"

  Vâsile radıyallahu anh Tirmizî  597 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın suçu duyurulunca:

  "Falana ne oluyor da böyle yapıyor!" demezdi, "Falanlara ne oluyor da böyle yapıyorlar!" derdi

  Aişe radıyallahu anha Ebû Dâvud  598 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Kim, biriyle buluşmak üzere sözleşirse ve arkadaşı da namaz vaktine kadar gelmezse, buluşma yerine gelen, namaza gitmekle günaha girmiş olmaz"

  Rezîn radıyallahu anh Rezîn  599 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Allah, aksırmayı hoş karşılar, esnemekten ise hoşlanmaz

  Sizden biriniz aksırıp da, "Elhamdülillah," derse, bunu duyan müslümanın, ona "Yerhamükellah!" demesi gerekir

  Esnemek ise şeytandandır Biriniz namazdayken esnemesi gelirse, gücü yettiğince onu önlemeye ve tutmaya çalışsın "Ha!" demesin Çünkü, bu şeytandandır O esnerken şeytan güler"

  İbn Ebû Bekr radıyallahu anh Buhârî  600 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Ey Aişe! Sen beni ne zaman terbiye dışı davranırken gördün! Allah katında, kıyamet günü en kötü yere sahip olan, kötülük yapmasından korkulduğu için insanlar tarafından terkedilen kişidir"

  Aişe radıyallahu anha Buhârî  601 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aksırdığı zaman, yüzünü elleri veya elbisesiyle kapatır, sesini de kısmaya çalışırdı

  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Dinimiz dargınlıkları hoş görmemiştir. Dinimizde 3 günden fazla dargın kalmak günahtır. Dargın olan insanları barışmaları gerekir şayet kendileri barışmıyorsa başkalarının araya girip barışmaları için aracı olması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder