+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gölge AdaM
  Üye

  Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler
  Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

  1. Süslenme Maksadıyla Elbise Giyme


  1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (r.a.) şunları anlattı: Resûlul-lah (s.a.v.) ile Benî Enmâr gazvesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Resûlullah (s.a.v.) geldi:
  «— Ya Resûlullah, gölgeye buyur!» dedim. O da geldi. (Erzak koyduğumuz) çuvalımıza bakıp (yiyecek) bir şey aradım. Orada küçük bir acur buldum. Doğrayıp Resûlullah (s.a.v.)'e sunduğum*da:
  «— Bunu nereden aldınız?» buyurdu.
  «— Medine'den getirdik, ya Resûlallah!» dedim. O sırada yanı*mızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Üzerinde eskimiş iki hırkasiyle hayvanları gütmeye gitti. Resûlullah (s.a.v.) ona bakıp:
  «— Bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu?» de*di. Ben:
  «— Var, heybede yedek elbiseleri var, ya Resûlallah!» dedim. Resûlullah (s.a.v):
  «— O halde onu çağır, ona söyle iyi elbiselerini giysin»
  buyurdu. Ben de onu çağırdım. Elbiselerini giydi, sonra dönüp git*ti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
  «—Allah boynuna vurasıcaya ne oluyor (da yeni elbise*si varken eskileri giyiyor). Bu kendisi için daha hayırlı de*ğil inidir?» dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu işitip:
  «— Ya Resûlullah! Allah yoluna cihadda da mı?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):
  «—Cihadda da (yeni elbiselerini giymesi güzeldir)!» bu*yurdu. O zat savaşta şehid düştü.

  2. imam Malik'e rivayet edildiğine göre, Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Şüphesiz ben beyaz elbiseli nafiz1 a (Kur'an okuyana) bakmayı seviyorum.»

  3. îbni Sirin'den: Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız (temiz giyiniz). Herkes giyi*mine önem versin.»[1]


  2. Boyalı Elbise Giyme Ve Altın Ziynet Takma


  4. Naft'den: «Abdullah b. Ömer (r.a.) kırmızı toprak ve zafe-ranla boyanmış elbise giyerdi.»
  Yahya der ki, imam Malik'in şöyle dediğini işittim: «Erkek çocukların altın takmalarını mekruh görüyorum.[2]Çünkü bana Resûlullah (s.a.v.)'in altın yüzük takınmayı yasakladığı rivayet
  edildi. Bu sebeple ben erkeklerin, büyüklerinin olduğu gibi küçük*lerinin de altın takmalarını kerih görüyorum.»2
  îmam Malik der ki: Erkeklerin evlerde ve dışarıda kırmızı renkli kumaştan yorgan yüzü (yatak çarşafı) ve elbise yapmaları*nı haram görüyorum. Fakat bana göre diğer renkler daha iyidir.»[3]


  3. İpek Elbise Giyilmesi


  5. Urve, Peygamberimiz (s.a.v)'in zevcesi Hz. Aişe (r.a.)'ın giy*diği ipek ve yün karışımı çizgili elbisesini Abdullah b. Zübeyr'e giydirdiğini rivayet etti.


  4. Kadınların Giymesi Mekruh Olan Elbiseler


  6. Ebû Alkame oğlu Alkame'nin anası şöyle anlattı: «Abdurrahman'm kızı Hafsa (saçlarını gösteren) ince bir baş örtüsüyle Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımı Hz. Aişe (r.a.)'ın yanı*na girince, ince baş örtüsünü yırtıp Hafsa'ya kalın bir baş örtüsü giydirdi.»

  7. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: «Vücudlarını gösteren ince elbiseler giyinip salınarak yürüyen kadınlar cennete giremezler ve koku*sunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu beşyüz senelik me*safeden alınır.»[4]

  8. İbn Şihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) bir gece kalkıp ufuklara bakarak: «Bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahi-rette çıplaktırlar. Hanımları namaza kaldırınız» buyurdu.[5]


  5. Erkeğin Elbisesini Uzatıp Sarkıtması 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Dinimiz kadınların kendilerini erkeğe benzetmemesi gerektiğini ve erkeklerinde kadına benzememeye çalışmaları gerektiğini kendini karşı cinse benzetenlerin lanetlendiği söylemektedir. Kadınlar olsun erkek olsun giyinirken karşı cinse benzememeye dikkat etmelidir. Erkeğe altın takmak haramdır. Ayrıca erkeğin ipek giysiler giymemesi gerekmektedir.
+ Yorum Gönder