+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Harita Üzerinde Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Nasıl Yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Harita Üzerinde Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Nasıl Yapılır
  Harita Üzerinde Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Nasıl Yapılır ?


  Gerçek Uzunluğu Hesaplama


  Arazi üzerindeki uzunluk demektir ve aşağıdaki formülle hesaplama yapılır>

  Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır>

  Örnek : 1 / 500>000 ölçekli bir haritada A – B kentleri arası 12 cm ölçülmüştür> Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?

  Formülle Çözüm :

  Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu
  Gerçek Uzunluk = 500>000 *12
  Gerçek Uzunluk 6000000 cm = 60 km’dir>

  Orantıyla Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 500>000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir>
  1 cm 500>000 cm’yi gösterdiğine göre
  12 cm x cm’yi gösterir>
  —————————————————————-
  x = 12 * 500>000 / 1 = 6000000 cm

  cm’yi km’ye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir>

  6000000cm = 60 km’dir>

  Haritadaki Uzunluğu Hesaplama

  Harita üzerindeki uzunluğu bulma çalışmasıdır>

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır>

  Örnek : Arazi üzerindeki 80 km’lik uzunluk 1 / 200>000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

  Formülle Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 900>00 cm haritada 1 cm gösterilmiştir>

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
  Harita Uzunluğu = 80 km / 200>000 cm
  Harita Uzunluğu = 8000000 /200000 cm

  Harita Uzunluğu=80/2=40 cm

  Orantıyla Çözüm :

  1 / 200>000 ölçeğinde,

  1 cm 2 km’yi gösteriyorsa
  x cm 80 km’yi gösterir>
  ———————————-
  x = 1* 80 / 2 = 40 cm’dir>

  Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması

  İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür>

  Örnek : 1 / 750>000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür> Aynı uzaklık
  1 / 1>500>00 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir>

  Çözüm l :

  1 / 750>000 ölçekli haritada 12 cm’lik uzaklık, 1 / 1>500>000 ölçekli haritada x cm gösterilir>

  Ölçekler arasında 750>000 / 1>500>000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır>
  x = 750>00 * 12 / 1>500>000 = 6 cm’dir>

  Çözüm 2:

  1> haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım

  1 cm 7>5 km’yi gösteriyorsa,
  12 cm x km’yi gösterir>
  —————————————————–
  x = 12 * 7>5 / 1 = 90 km’dir>

  2> haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım :

  15 km’yi 1 cm gösteriyorsa
  90 km’yi x cm gösterir
  ———————————
  x = 90 * 1 / 15 = 6 cm’dir>


  Harita Ölçeğinin Bulunması

  Formül:

  Harita Ölçeği= Harita Uzunluğu/Gerçek Uzunluk

  Formülü ile hesaplanır>

  Örnek: 60 km lik bir uzunluğun 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

  Harita Ölçeği= 20 cm/ 60 km

  Harita ölçeği= 20 cm/ 6000000 cm

  Harita ölçeği=1/ 300000

  Orantıyla Çözüm :

  60 km cm’ye çevrilir>
  20 cm 6000>000 cm’yi gösteriyorsa
  1 cm x cm’yi gösterir>
  ———————————————–
  x = 1 * 6000>000 / 20 = 300>000 cm’dir>
  Ölçek : 1 / 300000′dir>
 2. Fatma
  Administrator

  Dünyanın veya bir bölümünü küçülterek kuşbaşı görünümünü aktarılmış görünüştür harita. Harita çizimi oldukça zordur. Harita çizenler farklı metodlar uygularlar.
+ Yorum Gönder


harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları