+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Kullanımlarına göre harita çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kullanımlarına göre harita çeşitleri
  Kullanımlarına Göre Harita Çeşitleri

  Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.

  Siyasi ve İdari Haritalar
  Siyasi ve İdari Haritalar2.gif

  Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.


  B- Özel Haritalar:

  Belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır.  1- Araziden Yararlanma Haritaları:

  Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.  2- Ekonomi Haritaları:

  Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı hakkında bilgi edinilir.  3 - Hidrografya Haritaları:

  Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.  4 - İzoterm Haritaları:

  Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir.

  İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.

  Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.  5 - Jeomorfoloji Haritaları:

  Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha birçok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.  6 - Nüfus Haritaları:

  Dünya’nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda nüfus dağılışı noktalama ile gösterilir. Nüfus yoğunluğu haritaları ise renklendirilir.  7- Toprak Haritaları:

  Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi birçok konuda yararlanılır.


  - Duvar ve Atlas Haritaları
  Duvar ve Atlas Haritaları3.jpg

  Harita yaşamın her alanında yardımcı araçlar olarak kullanılır.

  Bir kentin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırma yapılması sırasında haritalardan yararlanılır. Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır.

  Konularına Göre Haritalar

  Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır.

  Genel Haritalar

  Toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır.

  - Topoğrafya Haritaları

  İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000'den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.
  Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.

  Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir

  Fiziki Haritalar
  Fiziki haritalar.jpg
 2. Fatma
  Administrator

  Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar. İnsanların nüfus ve yerleşme özelliklerini, ekonomik etkinliklerini yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarının dağılışını gösteren benimyazim.com haritalardır.
+ Yorum Gönder


nüfus yoğunluğu haritası çizme,  atlas haritaları,  harita çeşitleri,  duvar ve atlas haritası,  Duvar ve Atlas Haritaları,  nüfus yoğunluğu haritası nasıl çizilir