+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Pers Krallığı (MÖ 700-486) haritası görsel Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Pers Krallığı (MÖ 700-486) haritası görsel
  Pers Krallığı (MÖ 700-486) Haritası
  İsa'dan önce 5.yy'da Persler II. Keyhüsrev önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. Bundan sonra Keyhüsrev fetih hareketlerine girişmiştir.


  pers-krall-.jpg


  Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir. Ermenistan'ı, Lidya'yı ve Krezus'ünservetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu'yu ele geçridikten sonra Babil üzerine saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iki kabileyle savaş yapmış ve bu savaşlar da kabileler direniş göstermişler, Keyhüsrev de bu savaşta hayatını kaybetmiştir.
  Yerine ise oğlu Kambis geçmiştir. Kambis devrinde Mısır fethedilmiş, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerlemiş, ancak Kartacalıları geçememiştir. Kambis döneminde İranlı kabileler ayaklanmışlardır, bunlar Gomata isimli bir Med rahibinin başını çektiği mecusilerdir.

  II. Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlamış, İmparatorluk'ta ayaklanmalar olmuş, Mısır bağımsızlığını ilan etmiştir. İsyanlar güçlükle bastırılmış, ama daha sonra III. Darious döneminde Persler İmparatorluğu'na Büyük İskender son vermiştir.
 2. Fatma
  Administrator

  Persler, Medler gibi İrani olup Anzan-Güney Elam civarında yerleşiktiler ve başkentleri Sus şehriydi. Persler tarihin görebileceği en büyük devletlerden birini kurmuşlardır.Başlarındaki Ahameniş sülalesi ile yaptıkları devlet teşkilatlanmaları ve kurumları zamanının en ileri uygulamalarıdır.
+ Yorum Gönder


sümerler haritası,  persler harita üzerinde