+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslamiyet Öncesi Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslamiyet Öncesi Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları Haritası

  Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları Haritasını sizinle paylaşiyorum Bu arada nir kaç bilgide eklemek istiyorum..  t-rklerin-anayurdu-ve-g-yollar-haritas-.jpg  İşte size Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları

  Ve Orta Asya Türk Göçleri Haritası  Orta Asya’daki Türk göçlerinin yoğun olarak M.Ö. 1700’lerde başladığı kabul edilmektedir.

  Yüzyıllarca devam eden Türk göçlerinin sebepleri şunlardır:

  1-Orta Asya’da iklim değişiklikleri ( Soğuk hava)

  2-Nüfusun hızla artması sebebiyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması

  3-Dış baskılar (Çin, Kitan baskıları)

  4-Özellikle Çin, Moğol saldırıları sonucu esaret altına girmektense yurtlarını terkedip bağımsız yaşama arzusu

  5-Yeni ülkeler fethetme arzusu

  6-Türk boyları arasındaki mücadeleler

  7-Hayvan hastalıkları


  MİLLATTAN ÖNCEKİ TÜRK GÖÇLERİ

  Milattan önce Türkler Çin’in kuzeybatısındaki Kansu ve Ordos bölgelerine doğru göç etmeye başladılar. Bir kısım Türk boyları da İran üzerinden geçerek Mezopotamya ve Anadolu’ya yerleştiler. Yakut ve Çuvaş Türkleri de Sibirya’ya doğru göç ettiler.


  MİLATTAN SONRAKİ TÜRK GÖÇLERİ

  Bu dönemdeki göçler daha çok güney ve batı yönlerine olmuştur. Güneye göç edenler Çin içlerine yerleşerek çeşitli Türk devletleri kurdular. Batıya yapılan göçler 9. yüzyıl sonlarına kadar devam etti. Orta Macaristan’a kadar ilerleyen topluluklardan Hunlar, Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar Avrupa’da devletler kurdular. Batıla göç eden türklerden bir kısmı ise Afganistan ve Kuzey Hindistan’a yerleşerek Akhunlar (Eftalitler) Devleti’ni kurdular.


  GÖÇLERDEN SONRA ANA YURT

  Anayurtta kalan Türkler Orhun-Selenga ırmakları ve Baykal Gölü çevresinde yaşamaya devam ettiler. Bu Türkler, Orta Asya’da Asya Hun Devleti’ni, Göktürk Devleti’ni, Kutluk Devleti’ni (II.Göktürk Devleti) ve Uygur Devleti’ni kurdular.


  ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİNİN GENEL SONUÇLARI

  1-Göç eden Türkler Asya ve Avrupa’nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine sebep oldular.

  2-Göç ettikleri yerlerdeki yerli kavimlerin başka yerlere göç etmelerine sebep oldular.

  3-Batıya göç eden Hunlar, Kavimler Göçü’nün gerçekleşmesine ve Roma İmparatorluğu’nun zayıflayıp parçalanmasına yol açtılar.

  4-Göçlere katılan bazı boylar Hazar ve Sabar devletlerini kurarak Kafkasya’da üç yüz yıldan fazla hakimiyet sürdüler.

  5-Horosan topraklarında Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Oğuzlar Yakın Doğu’ya egemen oldular. Anadolu Selçuklu Devleti’ni, Anadolu Türk beyliklerini ve Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuzlardır
 2. Fatma
  Administrator

  Türkler yaradılış olarak taşkın ruhlu, çok hareketlidirler. Fakat göçlerin asıl sebebi bu özellikleri değildir. Hazar denizi kıyılarından Tanrı dağlarına ve Pamir platosuna kadar uzanan bölge ise "Batı Türkeli’dir.
+ Yorum Gönder


göç yolları,  türklerin ana yurdu,  oğuzlar haritası,  göç yolları haritası,  orta asya türk göçleri,  oğuzların haritası