+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslamiyetten Önceki Kavimler Göçü Haritaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslamiyetten Önceki Kavimler Göçü Haritaları
  İslamiyetten Önceki Kavimler Göçü Haritaları

  nceki-kavimler-g-.jpg


  Gerek Çin ve

  Avarların baskısı, gerekse

  iklim şartlarının kötüye gitmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler (Balamir, Mete’nin 15. ve ÇiÇi Yabgu’nun 9. kuşaktan torunudur).

  Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradılar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotlann bir kısmı Hun egemenliğini kabul etti. Bir kısmı daha da batıya giderek Vizigot ülkesine girdi.

  Ostrogotları takip eden Hunlar, karşılarına çıkan Vizigotları da yenerek dağıttılar. İşte bu “Hun” baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. Bunlar önlerine çıkan diğer Cermen kavimlerini yerlerinden ettiler. 375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir.


  Orta Asya'daki

  Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için

  350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı.

  375 yılında Hunlar, Gotlar'ın yaşadıkları bu bölgeye girdi.


  Hunlar'ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar,  Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) veya Barbar İstilaları (

  Fransızca; Invasions barbares;

  İspanyolca; Invasiones bárbaras;

  İtalyanca; Invasioni barbariche) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.
 2. Fatma
  Administrator

  Türkler ilk orta Asya'da çıkmışlardır. Kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değil. Daha sonra göçler başlamış. Göçlerin başlıca nedenleri; Topraklar yetersiz kalmıştır.
+ Yorum Gönder


kavimler göçü,  kavimler göçü ile ilgili resim,  kavimler göçü ile ilgili görseller,  kavimler göçü haritası türkçe,  kavimler yolu haritası,  kavimler göçü ve avrupa hun devleti