+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Anadolu Türk Beyliklerı Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Anadolu Türk Beyliklerı Haritası
  Anadolu Türk Beylikleri Haritası


  anadolu-t-rk-beylikleri-haritas-.jpg

  Anadolu Beylikleri, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ifade edebilir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Alp Arslan Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği Türkmen beylerine, ele geçirdikleri yerleri yurt olarak verdi. Bu beyliklerin çoğu da Alp Arslan’ın ordusunda görev almış bu Türkmen beylerince kuruldu. Bu beylikler, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlıydı, ama bağımsız yönetiliyordu. 13. yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olan Anadolu Selçukluları bu beyliklerle zaman zaman çatışmış, birçoğunun topraklarını ele geçirmiştir.

  anadolu-t-rk-beylikleri.jpg
 3. Asel
  Bayan Üye
  Anadolu Türk Beyliği Haritası

  anadolu-t-rk-beyli-i-haritas-.jpg

  16. yüzyılın ortalarında Selçuklu Devletinin ordusu Kösedağ da Moğol ordularına karşı yenilmesinden sonra Selçuklu Devleti Anadolu’da ki otoritesini iyice kaybetmeye başlamıştır.

  Anadolu Selçuklu Devletinin otoritesinin zamanla ortadan kalkması ve Moğol baskılarının da bitmesiyle beraber TÜRKMEN beyleri yavaş yavaş kendi beyliklerini kurmaya başlamışlardır. Selçuklu Devleti ile ilişkilerini kesmişlerdir. Bu ayrılmalarla Anadolu Selçuklu Devletinin hükmettiği topraklarda kurulan beyliklere Tavaif-i Mülûk veya Anadolu beylikleri ismi verilmiştir.
 4. Asel
  Bayan Üye
  XII. yüzyılın ortalarına doğru Selçuklu ordusunun Kösedağ da Moğollara yenilmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti zamanla eski gücünü ve otoritesini iyice kaybetmiştir.  Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve Moğol baskısının zamanla azalmasından faydalanan Türkmen beyleri de bulundukları bölgelerde yavaş yavaş Selçuklularla ilişkilerini keserek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.Anadolu Selçuklularının hakimiyetindeki topraklarda kurulan bu beyliklere Tavaif-i Mülûk veya Anadolu beylikleri denilir.

  Bunların çoğu Bizans İmparatorluğu’na yakın uçlarda ve kıyı bölgelerinde kurulmuştur.Selçuklu-Moğol idaresinin daha kuvvetli olduğu orta Anadolu’da kurulan beylik sayısı ise daha azdır.Anadolu’da kurulan bu beylikler şunlardır;

  Karamanoğulları Beyliği, (Ermenek, 1256-1483)
  Ladik (İnançoğulları) Beyliği, (Honaz/Dalaman, 1261-1368)
  Sahip Ataoğulları Beyliği, (Afyonkarahisar, 1275-1368)
  Menteşe oğulları Beyliği, (Milas/Muğla, 1280-1424)
  Karasioğulları Beyliği, (Balıkesir, 1297-1360)
  Germiyanoğulları Beyliği, (Kütahya, 1300-1429)
  Eşrefoğulları Beyliği, (Beyşehir, XII. yüzyılın ikinci yarısı)
  Saruhanoğulları Beyliği, (Manisa, 1302-1410)
  Aydınoğulları Beyliği, (Birgi/Ayasluk (Selçuk), 1308-1426)
  Alaiye Beyliği, (Alanya, 1293-1471)
  Hamidoğulları Beyliği, (Isparta, 1301-1423)
  Dulkadiroğulları Beyliği, (Maraş, 1339-1521)
  Eretnaoğulları Beyliği, (Sivas, Kayseri, 1335-1381)
  Çobanoğulları Beyliği, (Kastamonu, 1227-1309)
  Çandaroğulları Beyliği, (Kastamonu, 1292-1462)
  Pervâneoğulları Beyliği, (Sinop, 1277-1322)
  Tâceddinoğulları Beyliği, (Niksar, 1348-1428)
  Kadı Burhâneddin Ahmed Beyliği, (Kayseri, 1381-1428)

+ Yorum Gönder


2. türk beylikleri haritası,  2. beylikler dönemi haritası,  malazgirt savaşı haritası,  anadolu beylikleri haritası,  2.beylikler dönemi,  2. beylikler dönemi