+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Kurtuluş Savaşında Cephler Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kurtuluş Savaşında Cephler Haritası








  Kurtuluş Savaşında Cepheler Haritası



  kurtulu-sava-nda-cepheler-haritas-.jpg


  A. KURTULUŞ SAVAŞ'INDA CEPHELER

  1. Doğu Cephesi

  · Bu cephede, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır.

  · TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

  · 9 Haziran 1920'de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu'nun tamamını kurtardı.

  · Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık 1920).

  Antlaşmanın Yorumu:

  · TBMM Hükümeti'nin uluslar arası alanda kazandığı İlk askeri ve siyasi başarısıdır.

  · Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk kez uluslar arası bir antlaşmada onaylanmıştır.

  · Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu.

  · Doğu Cephesi'nin kapanması ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi'ne
  gönderilmiştir.

  2. Güney Cephesi

  · Düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir.

  · Bölgede Fransız işgalcilere ve işbirlikçi Ermenilere karşı bölgesel direniş cemiyetlerince kahramanca mücadeleler verilmiştir.

  · 12 Şubatta Maraş, 10 Nisanda Urfa, 20 Ekimde de Adana düşman işgalinden kurtarıldı. Sakarya zaferinden sonra Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir.

  · Bu antlaşmayla (Hatay dışında) bugünkü güney sınırlarımız çizilmiş ve Fransızlar bölgeden çekilmiştir.

  Önemli: TBMM 1973'te aldığı bir kararla kahramanlıklarından dolayı Maraş'a « Kahraman», Antep' e «Gazi» 1984 'te de Urfa' ya da « Şanlı » unvanı verilmiştir.

  3. Batı Cephesi

  · Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir.

  · Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır.

  · Bu cephede savaşlar 15 Mayıs 1919' Yunanlıların İzmir'i işgali ile başlamış ve 11 Ekim 1922' de imzalanan Mudanya Mütareke' ne kadar devam etmiştir.

  · Başlangıçta Kuva-yi Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır.
  · Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye Birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir.

  Bu Cephedeki Gelişmeler

  I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)


  · Batı Cephesi'nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir.

  I. İnönü Zaferinin Sonuçları

  · Bu zafer TBMM'nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmış, Askere alım işlemleri hızlanıştır.

  · İsmet Paşa, Albaylıktan Generalliğe terfi etmiştir.

  · İtilaf devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar.

  · Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar.

  · Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyanı da bastırılmıştır.

  I. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Önemli Gelişmeler

  Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)








 2. Acil

  Kurtuluş Savaşında Cephler Haritası isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


1.inönü savaşı haritası,  kazım karabekir paşa doğu cephesinde harita,  1. inonu savasi haritası