+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Amerikan Angus Irkı Sığır Terminolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Amerikan Angus Irkı Sığır Terminolojisi

  Amerikan Angus Irkı Sığır Terminolojisi nasıldır


  EPD (Expected Progeny Difference/Beklenen Progeny Farklılığı): Değerlendirilen diğer tüm boğaların performans ortalaması ile kıyaslandığında bir boğanın dölünde (progeny) beklenen performans farklılığıdır.
  ACC (Accuracy/Doğruluk-İsabet): Bir boğanın genetik değeri ile ilgili güvenilirlik ölçüsüdür. Bir verinin yüksek doğruluk derecesi, o verinin daha kesin ya da güvenilir olduğunu ve bu değerin, boğanın ilave olacak dölü ile daha az değişeceğini gösterir.
  PRODUCTION (Verim)
  1) CED (Calving Ease Direct/Doğrudan Kolay Buzağılama Değeri):
  Boğanın yavrularının kolay doğup doğmadıklarını ifade eder. Angus ırkı için ortalama +5 tir. Sayı yükseldikçe kolay doğum olduğu anlaşılır.
  2) BW (Birth Weight/Doğum Ağırlığı): Değerlendirilen diğer tüm boğaların yavruları ile karşılaştırıldığında, bir boğanın yavrusunun ortalama doğum ağırlığında beklenen farklılıktır.
  3) WW (Weaning Weight/Sütten Kesme Ağırlığı): Değerlendirilen diğer tüm boğaların yavruları ile karşılaştırıldığında, bir boğanın yavrusunun 205 güne ayarlanmış ortalama ağırlığında beklenen farklılıktır.
  4) YW (Yearling Weight/Bir Yaşındaki Ağırlığı): Değerlendirilen diğer tüm boğaların dölleri (progeny) ile karşılaştırıldığında, bir boğanın döllerinin 365 günlük ağırlığında beklenen farklılıktır.
  5) SC (Scrotal Circumference/Skrotum Çevresi): Bir boğanın, bir yaşındaki erkek yavrularının testis çevresi tüm diğer boğalar ile kıyaslandığında görülebilecek EPD değeridir. Birimi santimetredir (cm).
  MATERNAL ÖZELLİKLER
  1) CEM (Calving Ease Maternal/Maternal Kolay Buzağılama): Söz konusu boğanın kızlarına ait kolay buzağılama değeri. Angus ırkına ait ortalama değer + 6 dır. Rakam yükseldikçe kolay doğum olduğu anlaşılır.
  2) Milk/Süt (Maternal Milk/Maternal Süt): Buzağıyı sütten kesme dönemine kadar, ineklerin verdikleri süte bağlı olan büyütme yeteneğinin ifadesidir. Angus ırkı ortalaması + 20 dir.
  Kızlarla İlgili Kriterler:
  3) MKD (Daughters/Kızlar): Analizlere dahil edilen, yavruların (progeny) sütten kesme ağırlıklarının, söz konusu boğanın kaç adet kızına ait olduğunun sayısıdır.
  4) MKH (Herds/Sürüler): Söz konusu kızların (MKD) rapor edildiği sürü sayısını ifade eder.
  5) MW (Mature Weight/Ergin Ağırlık): Bir boğanın kızlarının ağırlığının diğer boğaların kızlarına kıyasla olan farkının önceden tahmin edilen libre cinsinden değeridir.
  6) MH (Mature Height/Ergin Yükseklik): Bir boğanın kızlarının ergin boy ölçüsünün diğer boğaların kızlarına kıyasla olan farkının önceden tahmin edilen inç cinsinden değeridir.
  7) $EN (Cow Energy Value/İnek Enerji Değeri): Bir yıl içinde bir ineğin ABD Doları cinsinden enerji ihtiyaçlarının farklılığını değerlendiren ve gelecekteki diğer boğaların kızlarına kıyasla beklenen, verecek olduğu ABD Doları tasarrufudur. Bu değer, daha çok iki hayvanı kıyasladığınızda anlamlı olur. Daha yüksek rakam tercih edilir, çünkü daha fazla $ tasarruf edildiği anlamına gelir.
  ULTRASOUND (Ultrason)
  8) % IMF (Intramuscular Fat/Kas Yağı): Tahmin edilen bir öngörü değeridir. İntermuskular (kas arasında) yapıdaki ultrason verisi ile kas gözü bölgesindeki kas içi yağın % sini kıyaslar. Angus ırkı ortalaması +.12 dir.
  9) REA (Ribeye Area/Kas Gözü Bölgesi): Bu da bir öngörü değeridir. Kas gözü bölgesindeki inç olarak alan farklılığını ifade eder. Angus ırkı ortalaması +.23 tür.
  10) FT (Fat Thicknes/Yağ Kalınlığı): Diğer boğalara kıyasla, 12. kaburgadaki (12 ile 13. kaburga arasında ölçülen) dış yağ kalınlık farklılığının önceden tahmin edilen inç cinsiden değeridir.
  $ VALUE INDEXES (Dolar Kıymet İndeksleri):
  Dolar kıymet değerleri, çoklu karakter indeksleri olup hayvan başına ifade edilir. Gerekli seleksiyonlara basit çözümler sunar. Eğer inekler rasgele tohumlanır ve buzağılar benzer ortamda bulunursa Dolar kıymet indeksleri, her bir boğanın, veri tabanında diğer boğalarla kıyaslanmasında gelecek neslinin performans ortalaması olarak tahmini değeridir.
  1) $W (Weaned Calf Value/Sütten Kesilen Buzağı Kıymeti): Sütten Kesilmiş Buzağı Değeri Sütten kesmeden önceki dönem değeri ile ilgili olarak gelecek neslin performansındaki, beklenen ortalama farklılığın, hayvan başına dolar olarak ifadesidir. $W; doğum ağırlığı, sütten kesme ağırlığı, anne sütü, ergin inek bedeni ile ilgili bedel ve masrafları da kapsar.
  2) $F (Feedlot Value/Feedlot Kıymeti): Hayvan başına dolar olarak ifade edilen, sütten kesildikten sonraki değerin, gelecek nesildeki performansının, diğer boğaların dölü ile kıyaslanmasının beklenen ortalama farklılığıdır.
  3) $G (Grid Value/Et Kıymet Değeri): Hayvan başına dolar olarak ifade edilen, diğer boğaların dölü ile kıyaslanan karkas değerinin, gelecekteki performansından beklenen ortalama farklılık değeridir.
  4) $QG (Quality Grade/Kalite Derecesi): Et kıymet değerindeki ekonomik avantajının kalite değer segmentini ifade eder. Bu değer, özellikle et kalitesini arttırmak isteyenler için geliştirilmiştir. Karkas mermerleşme tahmini elde edilebilirlik değeri ve ultrason ile elde edilen kas içi yağ (% IMF) beklenen tahmini değeri, $QG değerini meydana getirir.
  5) $YG (Yield Grade/Verim Değeri): $G değerinde bulunan ekonomik avantajın, et verim değer segmentini ifade eder. $YG değeri, özellikle kırmızı et veriminde odaklanmak isteyen besiciler için planlanmıştır. Çoklu bir özellik ifadesi şeklinde, kas gözü yağ kalınlığı ve vücut ağırlık kriterleri üzerine ekonomik bir değer ekler.
  6) $B (Beef Value/Et Değeri): Hayvan başına ABD Doları olarak ifade edilen bir indeks değeridir. Sütten kesildikten sonraki dönem performansı ve karkas değeri ile ilgili olup gelecekteki nesillerin performanslarının diğer boğaların dölü ile karşılaştırılmasından elde edilen beklenen ortalama farklılık değeridir.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Amerikan Angus ırkı : Boğanın yavrularının kolay doğup doğmadıklarını ifade eder. Angus ırkı için ortalama +5 tir. Sayı yükseldikçe kolay doğum olduğu anlaşılır.
+ Yorum Gönder