+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Merinos Koyunu – Yapağı Verimi Yüksek Koyunlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Merinos Koyunu – Yapağı Verimi Yüksek Koyunlar
  Yapağı Verimi Yüksek Koyunlar


  Merinos koyunu, dokuma endüstrisinin işlevi ve kaliteli yapağı üretimi için, yetiştirilmektedir. Merinos koyunları kullanılarak, Anadolu’ daki değişik koyunlarla melezleme ile, merinoslaştırma sonucuna gidilmiştir. Bu melezme çalışma sonucu yapağı verimi yüksek koyunlar Karacabey Merinosu, Malya Koyunu, Anadolu Merinosu ve Konya Merinosu elde edilmiştir. Bu çalışmalar başlamadan önce 1935 yılında merinos çiftliği Devlet tarafından kurulmuş ve melezleme çalışması bundan sonra başlamıştır.
  Merinos Çiftliği 1935 yılında o zamanki adıyla Karacabey Harası bünyesi içinde çalışmalarına başlamıştır. Şimdiki adı Karacabey Tarım İşletmsi olan bu kurumdam merinos damızlık koyun satışı yapılmaktadır.

  Bu merinoslaştırma çalışması yapılan bu koyunların özellikleri :

  1- Yapağı verimleri yüksektir. Yapağı verimleri yerli koyunlardan üstündür.

  2- Bütün vücutları beyaz renklidir. Malya koyunu dışındakilerde kuyruk ince ve uzundur.

  3- Canlı ağırlıkları diğer yerli koyunlardan yüksektir.

  4- Merinos melezleri Orta Anadolu iklim şartlarına uymakta biraz zorlanmaktadırlar.

  Türkiye’ de melezleme yapılmış yapağı verimi yüksek koyunlar şunlardır.

  Karacabey Merinosu :

  Alman et merinosları ile Kıvırcık koyunlarının melezlemesi yöntemi ile çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiş bir koyundur. Büyük çoğunlukla % 90 gibi Merinos koyun geni taşırlar.

  Vücudu komple beyazdır. Kuyruklar ince ve uzundur. Boyun kuvvetli geniş, sırt düzgün, sağrı geniş ve az düşüktür. Butlar dolgun ve derindir.Yapağısı bir boyda ve incedir. Ortalama canlı ağırlıkları 50 – 55 kg civarındadır.

  Kuzularda gelişme hızlıdır. Yapağı verimi yıllık 3 ila 3.5 kg arasındadır. Bir laktasyondaki süt verimi 60 – 70 litre civarındadır.

  Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilmiştir. Güney Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir.

  Malya Koyunu :

  Alman et merinoslarla Akkaraman koyunlarının melezlemesi yöntemi ile oluşturulmuştur. Akkaraman koçlarla yapılan melezlemede % 40 civarında merinos geni taşıyan yarım yağlı kuyruklu Malya koyunu üretilmiştir.

  Vücut tamamen beyazdır. Baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilir. Kuyruk yarım yağlıdır. Yapağı verimi Akkaramandan yüksektir. Vucudu incedir. Canlı ağırlık ortalama 45 – 50 kg civarındadır.

  Kuzularda gelişme hızlıdır. Yapağı verimi 2.5 ila 2.8 kg civarındadır.

  Ortaanadolu’ da Malya Tarım İşletmesinde melezleme çalışması yapılarak üretilen Malya koyunu Ortaanadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.

  Anadolu Merinosu :

  Alman et Merinosu ile Akkaraman dişi koyunlarının melezlemesinden elde edilmişlerdir. % 80 civarında merinos geni taşırlar.

  Bütün vücudu beyazdır. Yapağısı uzun, sık ve bir örnektir. Koyunları boynuzsuzdur. Koçlarında nadiren bonuz bulunabilir.İri ve geniç yapılıdır.Kuyruk ince ve kısadır. Ortalama canlı ağırlıkları 55 – 60 kg. civarındadır.

  Laktasyon süresi 120 gün ortalamasındadır. Bir laktasyonda 70 – 80 litre civarında süt verir. Yapağı verimi 3 ila 3.5 kg arasında değişir.

  Ortaanadolu Gözlü Tarım İşletmesinde çalışılarak yetiştirilen Anadolu merinosu Orta Anadoluda yetiştirilmektedir. Aynı zamanda Akkaraman koyunlarının ıslahındada kullanılmaktadır.

  Konya Merinosu :

  Konya Merinosu, G2 ve G3 düzeyindeki Alman et merinosu Akkaraman melezi koyun ve koçların birleşiminden elde edilmişlerdir. % 90 civarında merinos geni taşırlar.

  Vücut, baş ve kuyruklar beyazdır. Kuyruk ince ve uzundur. Koyunlar ve koçları bonuzsuzdur. Akkaraman koyunlara göre iri ve geniş yapılı bir yapıya sahiptir. Ortalama canlı ağırlıkları 55 – 60 kg civarındadır.

  Bir laktasyonda süt verimi 50 – 60 litre civarındadır. Ortalama yapağı verimi 3.5 ila 4 kg arasında değişir.

  Konya Tarım İşletmesindeki çalışmalar sonucu üretilen Konya merinosu Saf olarak yetiştirilmekle beraber Akkaraman koyununun ıslahı içinde kullanılmaktadır. Konya merinosu Ortaanadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir.

  Merinos Koyunu Anadolu’ da yetiştirilmesi 1933 yıllarından itibaren başlamıştır. Anadolu’ da bulunan çeşitli koyun ırkları ile melezleme yapılarak yöreye uyumu sağlanmıştır. Yapağı verimi ve kaliteli yünü ile her zaman gündemde olan merinos koyununun yapağısı birinci sırada halen dokumacılıkta kullanılmaktadır 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Merinos koyunu çok fazla yapağı vermesi nedeni ile yetiştirilmektedir. Merinos koyunların yünleri tekstilde çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle merinos koyunun yünleri halı üretiminde kullanılmaktadır.Merinos koyunlar diğer koyunlara göre daha kiloludur.
+ Yorum Gönder


devlet üretme çivtliginde damızlk,  yapağı verimi yüksek koyunlar