+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Serbest duraklı ahırlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Serbest duraklı ahırlar
  Serbest duraklı ahırlar hakkında bilgi


  Uzun deneme ve araştırmaların sonucunda bağlı duraklı ahırlarla, açık-serbest ahırların olumlu
  yönleri ele alınarak geliştirilen bir ahır tipidir. Bu ahırlar daha da geliştirilerek, dış hava
  ortamının ahır içinde oluşturulduğu soğuk ahır tipine dönüştürülmüştür. Bu ahırlar, gelişmiş
  ülkelerde son yıllarda tercih edilen rakipsiz ahır şeklidir.
  Uygun planlanan ve projelenen soğuk ahırlarda hayvanlar hem normal ve doğal yaşamlarını
  sürdürebilmekte ve sağlıklı olmakta hem de yapım maliyeti oldukça ucuzlatılmakta,
  mekanizasyon ve teknoloji kullanımına yatkın olduğu için işler kolaylaştırılmakta, işletmede
  işçilik oldukça azaltılmakta ve üretim maliyeti düşürülmektedir. Bu tür ahırlarda bir işgücü ile 50-60 ineğe bakılabilmektedir.

  Serbest-Duraklı ahır, ülkemizin her tarafında uygulanabilir. Ancak sürüdeki inek sayısının 20'nin
  üzerinde olması gerekmektedir. Böylece modern sağım yerinin yapılması olanağı yaratılmış olur.
  İnekler bu ahır tipinde, inek sayısına bağlı olarak düzenlenen duraklarda dinlenirler.
  Serbest duraklı ahırlar açık ya da kapalı planlanabilir. Her iki ahırda soğuk ahır karekterinde
  yapılabilir. Bu ahırlarda ahır yapı elemanları hafif yapı tarzında, en basit yapı malzemesi ile
  yalıtıma gerek kalmaksızın oluşturulur. Böylece inşaat masrafı azaltılır. Kapalı ahır tipinde iyi bir
  havalandırma düzeni ile kış ve yaz ahır içi iklim ortamı yaratılır.
  Serbest duraklı ahırlar, en az 20 ineğe sahip işletmeler için önerilebilir. Çünkü, bu ahırla
  aşağıdaki faydalar sağlanmaktadır:
  a. İşgücü Yönünden Faydalar
  1. Yapı şeklinin işgücü kullanımını kolaylaştırması
  2. İş yoğunluğunun azalması
  3. Kaza, yangın ve deprem riskinin az olması
  4. Çalışma zamanı gereksinimin azaltılması
  b. İnşaat ve Teknik Yönden Faydalar
  1. İnşaat maliyetini düşürmek mümkündür.
  2. Eski binaların kullanılmasına uygundur.
  3. İşletme sahibi kendi işgücü olanaklarını kullanabilir.
  c. Hayvan Sağlığı ve Davranışı Yönünden Faydalar
  1. Ahır içerisinde fonksiyonlar ayrıldığı için bireysel alanların iyi düzenlenebilmesi mümkündür.
  2. İneklerde az yaralanma meydana gelir.
  3. İneklerin doğal yaşamına uygun barınma vardır.
  4. Meme kontrolleri daha iyi yapılabilir.
  5. Uygun ahır içi iklimi kolay ayarlanabilir.
  İşletmelere bu ahır tipi önerilirken bazı koşullara uyulması zorunluluğu vardır:
  a. İnşaat ve Teknik Yönden Zorunluluklar
  1. İnşaat yatırımı en fazla bağlı duraklı ahırlar kadar olmalıdır.
  2. İşletmede gelişme ve büyüme yavaş yavaş olmalıdır.
  3. Sağım yeri için yatırım çok yüksek tutulmamalıdır.
  b. İşgücü Yönünden Zorunluluklar
  1. İşgücü gereksinimi bağlı duraklı ahıra göre mutlaka azaltılmalıdır.
  2. İyi bir düzenleme ile sağım işi kolay hale getirilmelidir.
  3. Gübre temizleme, yemleme ve diğer işler kolay yapılır biçime getirilmelidir.
  c. Sürü Yönetimi Açısından Zorunluluklar
  1. Sürü biçiminde barınma şekli oluşturulmalıdır.
  2. Bireysel alanlar iyi bir biçimde düzenlenmelidir.
  3. İneklerin bireysel kontrolüne olanak yaratılmalıdır.
  Serbest duraklı ahırlar çeşitli biçimde düzenlenebilir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Duraklara verilecek boyutlar ineklerin cinsine, ayakta duruş, yatış-kalkış pozisyonu ile idrar ve dışkı yaparken gösterdiği hareket tarzına bağlı olarak değişir.
+ Yorum Gönder