+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Ahırlarda bu şartlar sağlanmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Ahırlarda bu şartlar sağlanmalıdır
  Ahırlarda olması gereken şartlar hakkında bilgi


  Ahırlarda bu şartlar sağlanmalıdır
  1.Ahırlarda durakların uygun ölçülerde olması,
  2.Ahır sistemlerine göre yemlik ve sulukların yeterli ve uygun ölçülerde olması,
  3.Sığırlarda önemli problem olan solunum sistemi hastalıklarını azaltmak için ahırın
  havalandırmasının yeterli olması,
  4.Metabolizma hastalıklarını önlemek için özellikle gebeliğin son dönemlerinde serbest
  gezinecekleri alanların olması,
  5.Düşüp kaymalarını, çeşitli ayak hastalıklarını ve mastitisi önlemek için uygun zeminin
  seçilmesi ve bol altlık bulundurulması,
  6.Doğum, buzağı ve karantina bölümlerinin bulunması,
  7.Kapılarda eşik bulunmaması,
  8.Kapı girişlerinde antiseptik içeren ayak banyolarının bulunması gereklidir.
  İşletmecilikte başarı iyi bir projelemeye ve kaliteli bir inşaata bağlıdır. Ahır ve ünitelerinin
  uzmanlarca planlanması ve projelenmesi gerekir. İnekler duraklı ahır tipinde, inek sayısına bağlı
  olarak düzenlenen duraklarda dinlenirler.
  Barınakta uygun şartlar sağlanmadan kârlı bir hayvancılık yapılamaz.
  Bir hayvanın sağlıklı olabilmesi için öncelikle uygun çevre şartlarının sağlanması gereklidir.
  Çevre şartlarının uygun olmadığı ortamdaki sığırın verimi azalacağı gibi, hastalıklara yakalanma
  ihtimali artacaktır. Hayvan verimine etkili olan en önemli çevre koşulları; sıcaklık, bağıl nem,
  ortam havasının bileşimi, havalandırma kapasitesi, hava akım hızı ve aydınlatmadır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Ahır tipinin mekanizasyon ve teknoloji uygulamasına yatkın olmasına özen gösterilmelidir.Ahır içerisinde esas olan yemleme sağım, gübre temizliği ile diğer bakım işlerine yönelik işlerin kolayca yapılmasına ve işgücü gereksinimin en aza indirilmesine dikkat edilmelidir
+ Yorum Gönder