+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Hayvanları Komple Karma Rasyon İle Besleme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Hayvanları Komple Karma Rasyon İle Besleme
  Hayvanları Komple Karma Rasyon İle Besleme hakkında bilgi  Bu yemleme şeklinde konsantre yemler silaj ve kuru kaba yemlerle n karıştırılarak birlikte yedirilir.genellikle bu sistemde barınak dışında yemleme yapılır.Bu metot analiz edilen yemlerin uygun oranlarda yedirilmesini sağladığı ve böylece yemlerin besin maddeleri bakımından birbirini tamamlamasını mümkün kıldığı için tercih edilen bir programdır. Bu sistemin avantajları(a)grup beslemede eksra yem gereksinimini olan ineklerin fazladan yem yiyebilmelerini,daha az gereksinimini olanların ise az tüketmelerini sağlayabilir.
  (b)uygun kaba/konsantre yem oranının yedirilmesini garanti eder(c)süt verimi ve süt yağındaki dalgalanmalar minimuma iner(d)yem tüketimi ve ekonomisinin daha kolay ve doğru yapılmasını sağlar.
  Bu beslenme sisteminin diğer avantajlarını şöyle sırayabiliriz:
  1.Süt veriminde artış sağlayabilir.Çok sayıda araştırma bu sistemin toplam süt verimini % 8-10 oranında arttırdığını göstermiştir.
  Araştırmacılar bu artışı mevcut yemleme programlarındaki bazı problemlerin düzeltilmiş olmasına bağlamaktadırlar.Bunlara besin maddesi seçimin önlenmesi,lezzetsiz yemlerin gizlenebilmesi ve yem tüketiminin artması,rasyon formülasyonun daha rasyonel olabilmesi ve rasyonun standardize olması örnek olarak verilebilir.
  2-Yem maliyetini azaltır.Daha ucuz fakat lezzetsizliği nedeniyle rasyona fazla girmeyen yem maddelerinin ekonomi sağlayacak düzeyde rasyona girmesi sağlanabilir.Yem atıkları azalır.Büyük sürülerde farklı kaba yemler ve konsantre yemler ile verim düzeyine göre daha ucuz rasyonlar oluşturulabilir.
  3.Süt yağ oranını iyileştirir.Araştırmalar komple karma rasyon ile beslenen sürülerdeki ineklerin bir günde 8-10 öğün oluşturarak yem yediklerini göstermektedir.Bu durum kaba yemlerin sürekli bir tampon etkisi yapmasını sağlayarak işkembedeki asitlik derecesinin gün içinde dalgalamasını önler,böylece süt yağ oranında % 0.1-0.2 oranları arasında artış meydana gelmektedir.
  4.Metabolik bozukluklarda azalma görülür.Rasyon iyi formüle edilmişse hayvanların kaba yeme oranla fazla miktarda tane yem tüketmeleri önlenmiş olmaktadır.Asidosiz,ketosiz,mide dönmesi gibi bozukluklar azalır ve kuru madde tüketiminde artış görülür bunlarda döl verimine olumlu etki yapar.
  5.İşçilik maliyeti azalır.Eğer iyi bir ekipman ile komple karma yemleme uygulanıyorsa diğer sistemlere göre günde 1-2 saat iş gücü tasarrufu sağlanır.


  Komple karma rasyonun aşağıdaki gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır:


  1.Balyanlanmış yemlerin kullanım zorluğu doğranmamış uzun saplardan oluşan balyalanmış kuru otlar eğer karıştırılmadan önce doğranmazlarsa iyi bir karışım elde edilemez.
  2.Ekipman maliyeti iyi bir karma yemleme sistemi uygulanabilmesi için yemin alınması,tartılması ve karıştırılmasını sağlayan cihazlar gerektirmektedir günümüzde bu işlemlerin çoğunu bir arada yapan cihazlarda geliştirilmiştir.
  3.İyi bir rasyon formülasyonu gerektirir Hayvanların tüm gereksinimlerinin rasyon içinde yer alması gerektiğinden rasyonun iyi formüle edilmesi gerekmektedir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Gezginci arıcılık sabit arıcılığa oranla daha fazla gelir getirmektedir. Ancak denetimsiz yapılan gezginci arıcılık, bölgelerde denetimsiz
  melezlemelere ve saf ekotiplerin kaybolmasına neden olmaktadır.
+ Yorum Gönder