+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Hayvanlarda dış gelişme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hayvanlarda dış gelişme
  Hayvanlarda dış gelişme ile ilgili bilgi


  A-DIŞ DÖLLENME:

  Yumurta ve spermin birleşmesi vücut dışında gerçekleşir.
  Sadece suda yaşayan canlılarda görülür(balık,kurbağa ve semender..)
  Döllenme şansını artırmak için çok sayıda yumurta ve sperm oluşturulur.
  Yavru bakımı yoktur
  Çiftleşme organı yoktur

  B- İÇ DÖLLENME:
  Yumurta ve spermin birleşmesi dişinin vücudunda olur
  Karada yaşayan canlılarda ve suda yaşayan bazı canlılarda görülür.(balina ,yunus,köpek balığı,fok..)
  Yavru bakımı görülür(kuş memeli)
  Oluşan yumurta sayısı az sperm fazladır
  Döllenmeden sonra zigot,embriyo ve canlı oluşur.
  Döllenme farklılaşma gelişme
  Yumurta+sperm ------------->zigot ------------->embriyo ------------->canlı


  Gelişme çeşitleri:
  A-dış gelişme:
  Yavru anne vücudu dışında gelişir
  Çiftleşmeden sonra anne yumurtalarını bırakır(balık,böcek kurbağa)
  Kuş ve sürüngenlerin bazılarında kuluçkaya yatan anne yumurtaları uygun sıcaklıkta tutar
  Kuş yumurtalarında bulunan kabuk kurbağa ve balık yumurtasında yoktur.
  B-iç gelişme:
  Yavru anne vücudunda gelişir
  Yavrunun gelişimi için gerekli besin anne tarafından sağlanır
  Oluşan artıklar anne vücudu ile dışarı atılır  Canlı türü içdöllenme Dış döllenme İç gelişim Dış gelişim
  Böcekler + _ _ +
  Balık _ + _ +
  Kurbağa _ + _ +
  sürüngen + _ _ +
  kuş + _ _ +
  memeli + _ + _

  +: var _: yok

  Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan tıpkı bizim gibi nesillerini uzun süre devem ettirirler. Canlı türünün neslini sürdürmesi üreme ile olur. Canlı bireylerin doğma, büyüme, gelişme üreme ve ölmesine yaşam döngüsü denir.

  BAŞKALAŞIM: böcek kurbağa gibi bazı canlılarda yumurtadan çıktıktan sonra, gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmedir.

  Kelebeklerde gelişme ve büyüme:
  Erkek ve dişi hayvanların çiftleşmesiyle döllenme olur.(iç döllenme)
  Dişi yumurtaları oluşturur
  Yumurtadan kurtçuklar çıkar
  Kutçuklar tırtılı ,tırtılda gelişerek kelebeği oluşturur.

  Kurbağalarda büyüme ve gelişme:


  Yumurta ile çoğalırlar
  Yumurta ve spermler su da birleşir.yani dış döllenme görülür.
  Yavru gelişimi dış ortamdadır.(dış gelişme)
  Yumurtadan iri baş denilen larvalar çıkar
  Bu canlılar gelişerek ergin kurbağayı oluşturur.
 2. Ziyaretçi

  Hayvanlarda üç şekilde üreme-gelişme görülür:

  1Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)

  2Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur (kuşlar, bazı sürüngenler)

  3Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

  İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür Döllenme dişinin vücudu içinde olur Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)

  Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır Bu olaya metamorfoz denir Kurbağalarda görülür

  Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılırErkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır

  Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlar Bazı yılan türlerinde faklılık görülebilir Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır Boşaltım maddeleri ise ayrı bir kanal ile kloak tan dışarı atılır
  16.10.
+ Yorum Gönder


hayvanlarda dış gelişim,  böceklerde iç döllenme dış gelişme ,  kopek baligi dis dollenme