+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Verimli Süt Üretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Verimli Süt Üretimi
  Verimli Süt Üretimi nasıl olur

  Her inekten sağlanan sütü ayda en az bir kez ölçerek kaydedin. Hangi ineklerin en yüksek verimi sağladığını bilmek için süt üretiminin ölçülmesi ve kaydedilmesi önemlidir. Hayvanları sürüden ayırmak veya kesime göndermek gerektiğinde ilk seçilecek hayvanlar en düşük verimliler olmalıdır. Süt üretimi bilinmeden hangi ineklerin en yüksek verimi sağladıklarına karar vermek olanaksızdır.

  Döllenme ve sütten kesilme zamanlarını belirlemek için danaların doğum tarihini kaydedin. Danaların doğum tarihinin doğru biçimde kaydedilmesi, süt üreticisinin her bir ineğin hangi süt verme aşamasında olduğunu bilmesini sağlar. Süt üretimi, ineğin doğurmasından sütten kesilmesine doğru uzanan süre içinde değiştiğinden, kesime gönderilme kararı verilmeden önce hayvanın hangi süt verme aşamasında olduğunu bilmek önemlidir. Dananın doğum tarihinin bilinmesi, ineklerin döllendirilme ve sütten kesilme zamanlarının tayini açısından da önemlidir. Süt sağımının başlarında önerilen besleme miktarları, ineklerin süt verme dönemlerinin sonuna doğru göreceli olarak az süt ürettikleri döneme göre daha fazla olmalıdır. Bu nedenle, besleme ve sütten kesme zamanları hakkında karar verebilmek için süt verme aşamasının ve döllenme tarihinin bilinmesi gerekir.

  Dölleri varolan en güçlü boğalardan alın ve akrabalar arası döllendirmeden kaçının. Genelde, cinsel açıdan aktif boğaların genel değerlendirmede en üst %20’sinin dölleri kullanılmalıdır. Suni döllendirme, ineğin kızgınlık zamanının tayinini, hayvanların kesinlikle gebe kalmalarını ve uygun biçimde üremelerini süt üreticisinin kontrolü altında olmasını sağladığı gibi, döllenme tarihi kesin olarak bilindiğinden yaklaşık doğurma tarihinin de tahmin edilmesine olanak verir. Doğurduktan sonra bir ineğin hamile olmadığı günlerin sayısı (açık günler), suni döllemenin başarı derecesinin göstergesidir. Tipik olarak, açık günlerin sayısının 85 ile 120 gün arasında olmasını tercih ederiz. İnekler uzun süre hamile olmadan kalırlarsa, süt verme süreleri uzar ve süt verme süresinin sonuna doğru süt verimi azalır. Bu inekler, istenilen zamanda hamile kalan ineklerden daha az verimlidir. Genetik açıdan benzerlik taşıyan (ebeveyn ve onların bir kuşak öncesi) inek ve boğaların eşleştirilmesinden doğan danaların süt verimi düşük olduğundan bu uygulamadan kaçınılmalıdır.

  En yüksek verimli inekleri en iyi yemle, özellikle hayvan yemleri ile besleyin. Yüksek düzeyde süt üretimi için yüksek kaliteli yem gereklidir. Buğday samanının içeriği enerji ve protein açısından düşük olduğundan, özellikle yüksek düzeyde süt sağlayan ineklere verilmesi tavsiye edilmez. Yonca (alfalfa), arpa ve mısır, tam olgunlaştıkları zaman biçilmişlerse, süt inekleri için kusursuz yemlerdir. En iyi yemleri en yüksek verimli ineklere verip, daha az verimlileri, dışardan sağlanan danaları ve süt vermeyen inekleri daha düşük kaliteli yemlerle besleyin.

  Otların ve yemlerin analizini yapın ve enerji ve protein açısından dengeli bir besin sağlayın. Bir yemin içindeki kuru madde (veya nem oranı), protein, selüloz ve enerji miktarlarını bilmeden, o yemin besleme değerini bilmek olanaksızdır. Bu durum, besin içeriği açısından, tahıllar, protein katkıları ve yan-ürün yemlerden daha fazla değişiklik gösterdiğinden, ot çeşitleri için özellikle önemlidir. Yem kalitesini belirlemek için peryodik testler yapılması, hangi yemlerin hangi hayvan grubuna vermek gerektiğinin tayini açısından önemlidir. Dengeli bir besin rejimi, bu analiz esasında belirlenmelidir. Yemdeki enerji ve protein katkı miktarları bu analizin sonuçlarına göre değiştirilebilir. Sabit bir 2:1 süt-konsantre oranı bütün koşullarda yeterli olmayabilir. Örneğin, ABD’de yüksek konsantrasyonlu tipik mısır silajı uygulamasında, silajdaki yüksek enerjiyi göz önünde bulundurarak, konsantre oranını 3:1 olarak kullanırız.

  Yemi, ineğin üretimine göre düzenleyin. İneklerin tamamını aynı miktarda konsantre ile beslemek savurganlık olabilir. Bir ineğin süt üretimi azaldığında, onun takviye konsantrelere gereksinimi de azalır; buna karşın yüksek düzeyde süt veren bir ineğin gereksinimi daha fazladır. Bu nedenle, her ineğin süt üretim miktarı bilindiğinde, yüksek düzeyde süt verenler fazla besin maddesinini değerlendirmede daha verimli olduklarından, onların daha fazla beslenmesi mümkün olur.

  Kuruda kalma zamanını 40 günden az, 80 günden fazla düzenlemeyin. Araştırmalar, sütten kesilme ve doğurma süresinin 40 günden az, 80 günden fazla olduğu koşullarda, takibeden süt verme süresinde süt miktarının azaldığını göstermiştir. Meme salgı bezlerinin dinlenmesi ve gelecek süt verme süresine hazırlanması için en az 40 gün gereklidir. Uzatılmış sütsüz dönemler (80 günden fazla) ineklerin şişmanlamasına ve gelecek süt verme döneminde verimlerinin azalmasına neden olur.

  Sütü, temiz ve kuru memelerden sağın. Yüksek kaliteli süt üretiminde sağlık önlemlerinin alınmış olması önemli bir konudur. Yüksek miktarda bakteri içeren süt, işlem sırasında sorunlar çıkarır ve ürünün kalitesi azalır. İnekler, meme enfeksiyonundan (mastitis) korunmalı ve sağılan sütün bulaşıcı özellikler taşımaması için, meme uçları süt sağma sırasında temiz ve kuru olmalıdır.

 2. HARBİKIZ
  Moderator


  Verimli Süt Üretimi nasıldır

  Her inekten sağlanan sütü ayda en az bir kez ölçerek kaydedin. Hangi ineklerin en yüksek verimi sağladığını bilmek için süt üretiminin ölçülmesi ve kaydedilmesi önemlidir. Hayvanları sürüden ayırmak veya kesime göndermek gerektiğinde ilk seçilecek hayvanlar en düşük verimliler olmalıdır. Süt üretimi bilinmeden hangi ineklerin en yüksek verimi sağladıklarına karar vermek olanaksızdır.

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Düşük Süt Verimi nasıl olur


  Beklenen Süt Üretimi:

  • Holstein ırkı süt sığırları için standart besleme koşullarında beklenen sürü süt verimi ortalama olarak 27 kg ( % 4 yağ ) civarındadır. İyi besleme ve bakım koşullarında bu üretim 32 – 36 kg’ a kadar yükselebilir.
  • İlk buzağısını doğuran düvelerde ortalama pik dönemi süt verimi laktasyon ortalamasına göre 3 – 6 kg kadar daha fazladır. 2. laktasyon ve daha sonrası inekler genel laktasyon ortalamasına göre, pik döneminde 7 – 14 lt daha çok süt üretebilirler. Düvelerde ve ineklerde pik dönemi süt verimine genel olarak buzağılamadan sonra 5 – 10 hafta içerisinde ulaşılır.
  • Sığırlar pik verime ulaştıktan sonra genel anlamda süt üretimindeki düşüş aylık olarak % 10 – 15 arasında olur. Daha iyi yönetilen ve daha iyi beslenen sürülerde bu düşüş daha az olur. Geç laktasyonda süt üretimindeki düşüş % 12 – 20 arasında olur. Bu normaller ışığında eğer laktasyon grafiği yapılır ve mevcut verilerimiz bu grafiğe konulursa, beklenenden farklı olup olmadığımız anlaşılır.
  • Normal laktasyon süresi 290 – 310 gün arasındadır. Ortalama olarak 296 gün alabiliriz. Kısa laktasyon süresi dendiğinde aklımıza 270 günün altı gelmelidir.


  Düşük Pik Verimi:

  A. Subklinik ve Klinik Mastitis Kontrolü.

  • Ortalama somatik hücre sayısının kontrölü. Ortalama somatik hücre sayısı 200.000 sayısının altında olmalıdır.
  • CMT testinde tüm sürüde % 10 ya da daha az sayıda sığırı yakalamalıyız.
  • Meme ucu sağlığı sorun olabilir. % 20 ve daha üzeri sayıda sığırda erozyon, kesikler veya delikler görülüyorsa problem var demektir.
  • Sağım sisteminin ve sağım yöntemlerinin kontrolü gerekmektedir.
  • Klinik ve subklinik mastitis olaylarındaki vakaların artışı ile süt verimi % 25 - % 50 arasında düşebilir.
  • Mastitisten korunmak için programın iyi yapılmış olması gerekmektedir. Meme daldırma ve kuru dönem mastitis korunma programı iyi uygulanmalıdır.


  B. Yetersiz tahıl yemlemesi pik veriminin düşmesine neden olur. Doğumdan 2 hafta sonra tahıl alımını arttırmalıyız.
  C. Doğru oranda protein, çinko, selenyum, Vitamin A, Vitamin E verildiğine ve yedirilen yemin küf ve mikotoxinlerce karışık olmadığından emin olmalıyız.
  D. Doğum sonrası mastitis, metritis, ketosis ve abomasumun yer değiştirmesi, uygun olmayan kuru dönem besisi pik veriminin düşmesine neden olur. Özellikle geçiş dönemi beslemesi de olmak üzere kuru dönem besisinin kontrol edilmesi gerek mektedir.
  E. Ayak ve bacak problemleri, pneumoniye bağlı akciğer problemleri, akciğer kurtları, parazitler veya enteritislere bağlı barsak hasarları düşük pik verimine neden olur.
  F. İyi dengelenmiş kuru madde alımı ve selulozun kontrolü işkembe fonksiyonlarının normal olarak sürmesini sağlar. Sığırlar canlı ağırlıklarının % 1.4’ ü kadar kaba yem tüketmelidirler.
  G. Ciddi rasyon hataları, enerji - protein dengesizliği, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sulfur ve tuz eksikliği ya da dengesizlikleri pik veriminin düşmesine neden olur.
  H. Kansızlık pik veriminin düşük olmasında etkilidir. Kansızlığın olası nedenleri arasında protein, demir, bakır, kobalt ve selenyum eksikliği sayılabilir. Ayrıca iç ve dış parazitler anemiye yol açar.
  İ. Laktasyon sonundaki ve kuru dönemdeki aşırı besleme doğum sonrası yem alımının düşük olmasına neden olur. Ayrıca özellikle ketosis olmak üzere metabolik rahatsızlıkların artmasına yol açar. Doğal olarak bu durum pik veriminin düşmesine neden olur.!
  J. Yetersiz su tüketimi ve su kalitesindeki problemler pik verimini etkiler.
  K. Kalabalık sürü hayvanların strese girmesine neden olur ve süt üretimini düşürür.
  L. Kuru dönemde kalış süresinin 50 günden az olmaması gereklidir.
  M. Florid, diğer kimyasallar ve endotoksinler süt üretimini düşürür. Ayrıca küçük buzağıların doğmasına neden olabilir.

  SÜT VERİMİNDE AŞIRI DÜŞÜŞLER

  • Subklinik ve klinik mastitis aşırı süt verimi düşüşlerinin en sık görülen nedenlerindendir. Değişik faktörlere bağlı olarak ya ani düşüşlere ya da yavaş yavaş ama yüksek miktarda düşüşlere neden olur.
  • Toksik tohumların, mikotoksinlerin veya yabancı maddelerin yenmesi ani süt düşüşlerine neden olur. Erken lakatsyondaki inekler en önce etkilendiklerinden sürü süt verimi hızla düşer.
  • Aşırı tahıl, yağ, hızlı parçalanan karbonhidratların alımı ve yüksek oranda işkembede parçalanan protein alımı süt verimini olumsuz etkiler. Kesif yem oranının çok yüksek oluşu da işkembe dengesini bozarak süt veriminin düşmesine neden olur.
  • Sık olmamakla birlikte B12 vitamini eksikliği yüksek verimli ineklerin karaciğer rezervlerini çözmelerine yol açar. Bu durumda süt verimi düşer.


  Ege – Techna Hayvan Besleme Teknikleri LTD ŞTİ

  Bülent DEREGÖZÜ

  Ziraat Mühendisi, Zooteknist

 4. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Süt üretimi yapmak isteyen birisinin hayvanları otlaklara veya meralara salmaması gerekir bu tür hayvanların ahırlarda beslenmesi gerekir ki süt verimi fazla olsun şayet hayvanlar otlaklara veya meralara salınırsa verim düşer.

+ Yorum Gönder