+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda Kaplumbağa terbiyecisinin elinde hangi enstrüman vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kaplumbağa terbiyecisinin elinde hangi enstrüman vardır
  Kaplumbağa terbiyecisi hangi enstrümanı nasıldır


  “Kaplumbağa Terbiyecisi” bize neyi anlatıyor? Bu tablodan bize kalan fikir mirası nedir?

  Bilindiği üzere, “Kaplumbağa Terbiyecisi”, yüzyıllarca dünyaya çekidüzen vermiş, nizam vermiş, çınar devlet Osmanlının yıkılış dönemi bürokrasisinin hâli pürmelâlinin tablolaştırılmış hâlidir. Bu tablo, alt seviyedeki memurların, tam bir vurdumduymazlık ve umursamazlık içerisinde kımıl kımıl iş yapmalarını, ve terbiyecinin de, dervişlere mahsus büyük bir sabır ve tevekkül ile, yarı ümit ve yarı yeis içerisinde “Yahu, ben ne yapacağım bu kaplumbağaları, nasıl adam edeceğim?” sorusunun halinden, duruşundan, bakışından dökülmesini tasvir eder. Tabloda, elinde ney’i, sırtında keşkül-ü fıkarası, boynunda maşasıyla kırmızı entarili, kamburu çıkmış terbiyeci hafif öne eğilmiş olarak yapraklarını yiyen üç kaplumbağaya nezaret etmektedir. Tablodaki diğer iki kaplumbağaya ise, konumuz harici olduğundan, bu yazıda değinilmeyecektir.

  Peki resmi yapan kimdir ve resmin neresindedir?

  Ressamımız ve kahramanımız Osman Hamdi Beydir. Laf olsun diye değil, gerçekten öyle olduğu için kahramanımızdır, çünkü, kendisi, hem bir hukukçu hem de güzel sanatlar alanında kendisini yetiştirmiş müstesnâ bir şahsiyettir. Paristeki tahsilinin ardından Müze-i Hümayûn’un müdürlüğünü yaptıktan sonra, Sultan 2. Abdülhamid’in ilgi ve desteğiyle Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’ni , Asar-ı Atîka Müzesini kurmuştur. Sultan 2. Abdülhamid tarafından antik eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan Asr-ı Atîka Nizamnâmesinin yayımlanmasına vesile olan şahıs da Osman Hamdi Beydir. Osman Hamdi Bey, Tablo’da, günlük hayatta, aynı zamanda âmir mevkiinde bir bürokrat olması sebebiyle, kendi altında çalışanların iş yapma şekillerini nasıl iyileştireceğini düşünen Terbiyecidir.
  Tabloyu özellikli kılan hususlar, elbette, sadece bunlardan ibaret değildir.

  Terbiye edilmesi en zor yaratığın kaplumbağa olduğu söylenir ve tabii ki kaplumbağalar sabrın ve istikrarın sembolüdürler.

 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kaplumbağa terbiyecisi adlı tablo çok ünlü olan bir tablodour bu yüzden bir çok kiş bu tablonun nasıl olduğunu bilmektedir. bu tabloda bir adam ve önünde de bir kaç kaplumbağa vardır ve bu adam bu kaplumbağaları bir endüstmanla eğitmektedir. benim bildiğim bu enstrüman bir kaval ve onun gibi üflemeli bir müzik aleti.
+ Yorum Gönder


kaplumbağa terbiyecisinin elinde ne var