+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Alt Kültür ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Alt Kültür ne demek
  Alt Kültür ne demek

  Alt Kültür : Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür normları.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Alt Kültür ne demek

  Alt kültür nedir


  alt kültür kavramı çeşitli tanımlarla açıklanabilir. popüler kültürün dışında kalan, kendi kendini yaratmış ve kendine özgü bir yaşam tarzı benimsemiş topluluklara verilen ad diyelim.bir de tabii alt kültürlerin popüler kültürle yıldızı barışmayan muhalif bir yanları var.bu nedenle sistemlerin insan hayatına müdahele edip onu hiçleştiriği her yerde, bunun cevabı olarak alt kültür hareketlerin oluşacağı ortada. alt kültürlerin kendi hayatlarını yaşamaktan başka gelmeye çalıştığı bir nokta olduğunu düşünmüyorum. onlar zaten hep azınlık olarak kalacaklarını onları kendileri yapan şeyin de bu dışlanmışlık olduğunun bilincindeler. içlerinde ideolojik bir amaç doğrultusunda herhangi bir felsefeye hizmet edenler de olabilir. bunları dışarıda tutuyorum. kısaca alt kültürler,doğuş safhası ve varoluş aşamalarının farkındalar. bunun sonucu olarak da dışarıya karşı, kapalı kutu durumlarını muhafaza etmeyi seçiyorlar.

  alt kültürü alt kültür yapan şeylere gelince bunlar çok boyutlu. bence, gene de en basit tanımıyla popüler kültür ve elinden geldiğince sistemle göbek bağını koparmış, dışarıda ve kenarda olmayı kabullenebilme cesaretini göstermiş oluşumların ismi alt kültür.

  varoşlarda oluşmuş ve yaşam tarzı haline gelmiş bir arabesk kültür var.popüler kültürün girdilerine yabancı olmayan bunun yanında kendine ait bir yan kültür yaratan bir varoş çoğunluğu göz ardı edilemez hatta o varken yurtdışından ıthal edilmiş punk, anarşist, escinsel oluşumlardan bence söz edilmemeli. ekonomik durumları,hayat şartları gibi yoksunluklarıyla içlerindeki isyanı harlayan bu insanların hayatları arabesk. acı, hasret, umutsuzluk, kadere sitem olmazsa olmaz duygu halleri.köyleriyle irtibatı koparmış şehrin dokusuna da ayak uyduramamış bu insanlar arada kalmanın boşluğunu yaşıyorlar.merkezlerinde; çeşitli akım,dini oluşumlar,siyasi oluşumlar,kurtarılmış bölgeler gibi unsurlar hakim.

  buralara sistemin yumuşak karnı olarak bakmak yanlış olmaz aslında.acıyı bir hayat felsefesi haline getirmiş bu insanlar yer yer suskun almayacaklarını
  verecek cevapları olduklarını zaten anlatıyorlar.çoğu zaman bir kabullenme durumu hakim olsa da zaman zaman bu tür bir patlama hali mevcut. arabesk "isyanın müziği" görevini biçim değştirerek rap ve rock a bırakmış durumunda.

  büyümenin -hayat şartlarına bağlı olarak- biraz da kirlenmek olduğunun farkına vardığımızda, en azından içinde yaşadığımız kalenin sıcaklığına tutunuruz umuduyla yaşadık.hayatımızın aslında arabesk olduğunun bilincindeydik."gecekondu bebesiydik",kenar mahalle genciydik.herşeye rağmen hayatın yüzüne ufak da olsa bir gülücük kondurabilmeyi bize hayatın kendisi öğretti.

  sistem bu tür oluşumları da zaman içinde kendine uyumlu hale getirmeye çalışacaktır.önemli olan;isyanın evcilleşmemesi, öfkeyi kontrol etmemeyi öğrenmemin gerekliliğidir. büyük şehirlerin izbe yerlerine yuvalanmış ve geldikleri toprakların bir kopyasını yabancı oldukları topraklarda oluşturan bu insanların şehirle yüzyüze geldiklerinde gösterecekleri tavır çok önemli.şimdiye kadar kazanan çoğunlukla şehir oldu

+ Yorum Gönder