+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 1982 Anayasası'na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı kim atar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  1982 Anayasası'na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı kim atar
  Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı kim atar

  Başkanı, Cumhurbaşkanı Atar


  Ayriyeten Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,

  2. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak,

  3. Kanunları yayımlamak,

  4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek,

  5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halko*yuna sunmak,

  6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün, tü*münün ya da belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

  7. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. 2. Fatma
  Administrator

  Devlet Denetleme Kurulu ise, Cumhurbaşkanının gerek duyduğu alanlarda inceleme araştırma ve denetim yaparak, Cumhurbaşkanına bilgi sunar. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan önemli bir denetim mekanizmasıdır.
+ Yorum Gönder


devlet denetleme kurulunu kim atar,  devlet denetleme kurulu üyelerini kim seçer,  devlet denetleme kurulu kime bağlıdır,  ddk yı kim denetler,  devlet denetleme kurulu hangisine bağlıdır