+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Efsaneler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Efsaneler hakkında bilgi
  Efsaneler

  Eskiden beri söylenegelen, olağanüstü kişi ve olaylardan söz eden, konuşma diliyle oluşturulan, üslup kaygısından uzak, hayali öykülerdir.
  Efsaneler kimi yönlerden destan ve masalı andırır. Masallar iyi bir sonla bitmesine rağmen, efsanede böyle bir durum söz konusu değildir. Efsaneler bir inanış konusudur. Narlıgöl Efsanesi, Ağlayan Kaya Efsanesi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Efsaneler Hakkında Bilgi

  Evrendoğum (kozmogoni) efsaneleri

  Gerçek dışı varlıklarla ilgili efsaneler

  Efsane ile destanı ayıran en önemli özellik  Efsaneler: Genellikle gerçek olaylardan esinlenmiş, ama olağanüstü niteliklerle donatılarak anlatılan hikayeler.

  Efsaneler, her çağda ve her uygarlıkta belli bir biçimde görülen evrensel bir gelenektir. Kaynağı, genellikle, ünlü bir kişinin kahramanlıkları veya toplum için çok önemli bir olaydır. Ve halkın veya güçlü bir ozanın hayal gücü, bu kaynağın çevresinde olağanüstü bir hikaye oluşturur.

  Efsaneler konularına göre birkaç grupta toplanabilir:  Efsaneler.jpg.


  1. Evrendoğum (kozmogoni) efsaneleri. Bunlar dünyanın yaratılışını, varlıkların meydana gelişini, biçim değiştirmesini, insanın oluşmasını anlatır. Ünlü Ergenekon Destanı’ın kökeni bu tür efsanelerdir.

  2. Tarihi efsaneler. Adı tarihe geçmiş kahramanları, büyük savaşları, şehirlerin kuruluşunu veya yok oluşunu, hükümdarların unutulmayan aşklarını konu edinen efsaneler. Sözgelimi Büyük İskender, akıl almaz yaşantısıyla böyle bir efsane kahramanı olmuş, Fatih’in karadan yürüttüğü gemiler, üç ayda bitirdiği Rumelihisarı onu bir efsane kahramanı yapmıştır.

  3. Gerçek dışı varlıklarla ilgili efsaneler: Kaf Dağı, Zümrüdü Anka Kuşu, alageyik, keçi ayaklı Pan, deniz kızı birer efsane yaratığıdır. Kiminin yarısı insan yarısı balıktır, kimi ölümsüzdür, kimi hiç bir insanın ulaşamayacağı bir bilinmez yerdedir.

  4. Dinî efsaneler: Peygamberlerin, din büyüklerinin, ermişlerin hayatını, mucizelerini, savaşlarını anlatır. Hz. Muhammet’in çocukluk günlerinde daima onun başının üstünde duran ve onu çöl güneşinden koruyan bulut; Musa’nın kılıcıyla yarıp üstünden geçtiği su; Nuh Peygamber’in tufan hikâyeleri v.b. böyledir.

  Efsane ile destanı ayıran en önemli özellik efsanelerin mutlaka sanatlı bir anlatıma sahip olmayışıdır. Efsaneler, destanlara kaynak olmuştur. Yalnız destanlara değil, evrendoğum ve din kitaplarına, Yunan, İran, Türk, İtalyan mitolojisine, kuzey ülkelerinin saga’larına (efsaneli şiir), Fransızların Ortaçağ destanlarına, şövalyelik romanlarına, Türklerin ünlü halk ve yiğitlik hikâyelerine de kaynak olmuştur. Bazen güçlü bir şair, bir halk efsanesinden dünya klasikleri arasında yer alabilecek güçlü bir eser çıkarmıştır. Homeros’un, Yunan tarihinden esinlenerek görkemli boyutlar kazandırdığı İlyada ve Odisseia bu tür eserlerdir. Daha sonraki çağlarda, sözgelimi Fransa’da Roland Destanı, Almanya’da Nibelungen Destanı, ispanya’da Cid Campea-dor’un Romancero’su, Gılgamış ve Oğuz destanları böyle doğmuştur.

  Bununla birlikte bütün efsaneler edebİ eserlere konu olmamış, bazıları yüzyıllardan beri kulaktan kulağa aktarılmıştır. Çoğu zaman anlatanların hayal gücüyle pek çok değişime uğramakla birlikte, bu gibi hikâyeler, yüzyıllık gelenekleri korur ve hâlâ, dünyanın dört bucağında çocukların, hattâ büyüklerin ilgisini uyandırır.

  Deniz Kızlarıyla Ejderhalar

  Pek çok efsanede yarı hayvan, yarı insan canavarlardan söz edilir demiştik. Özellikle Yunan mitolojisi bize bunun sayısız örneğini vermektedir. Sözgelimi Kentauros’ların gövdesi at, başı ve belden yukarısı insandı, Minotauros ise, boğa başlı bir adamdı. Harpyia’lar, kadın başlı, kanatlı canavarlardı, Sfenks ise, bir aslan gövdesine, kanatlara ve insan başına sahipti. Güzel sesleriyle, gemicileri kıyıdaki tehlikeli kayalara çeken Sirena’lar, bu kuş-kadmlar, özellikle Odisseia’da ortaya çıkar: onlara karşı koyabilmek için Odisseus, balmumuyla kulaklarını tıkamak zorunda kalmıştır.

  Ama hiç bir insan özelliği taşımayan efsanevî hayvanlar da vardır. Sözgelimi, Ortaçağ’da, likorn, alnında, denizgergedanın mahmuzu gibi tek ve uzun boynuz bulunan bir attı.

  Nihayet, hemen her ülkenin efsanelerinde rastladığımız ejderhayı anmamak mümkün mü? Ateş kusan bu bir tür dev kertenkele, genellikle insanın savaşmak zorunda kaldığı kötülük kuvvetlerini simgeler. Onunla ancak büyük kahramanlar baş edebilir: Herkül, Aziz Georgius, Aziz Mikael veya Germen efsanelerindeki Siegfried gibi. Aynı biçimde, Provans geleneğinde de tarasque, Ron Irmağı’mn korkunç taşkınlarını anımsatan bir ejderhadır.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Efsaneler bir çok yönü ile destan ve masallara benzemektedir. mesela benzeyen bir yönüne örnek verelim destanlar da masallarda ve de efsanelerde de işlenilen konular olağan üstü konulardır. bunun dışında masallar genel de değil her zaman mutlu son ile biter yani happy and ancak bu durum efsanelerde her zaman olan bir şey değildir.
+ Yorum Gönder


efsaneler hakkında kısa bilgiler,  efsaneler hakkında bilgi,  efsane hakkında bilgi