+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumsal Tabakalaşma nedir , Toplumsal Tabakalaşma hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Toplumsal Tabakalaşma nedir , Toplumsal Tabakalaşma hakkında bilgi
  Toplumsal Tabakalaşma nedir , Toplumsal Tabakalaşma hakkında bilgi


  Toplumsal tabakalaşma; insanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içerisinde birbirleri arasında hiyerarşik bir biçimde sıralanmasıdır.
  Bir toplumun tabakalaşması, toplumsal tabakalaşma piramidi ile gösterilir:


  Her toplumda belirli bir tabakalaşma söz konusudur. İnsanlar arasında doğal farklılıklar (yaş, cinsiyet, zekâ) ve toplumun empoze ettiği suni farklılıklar (gelir, meslek, eğitim) vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik sistemi meydana getirir.
  Toplumsal tabakalaşma, toplumsal gerçeği yorumlama ve analiz etmede kullanılan bir araçtır. Her tabakalaşma sisteminde üç sosyal süreç vardır. Bu süreçler şöyle sıralanabilir:

  a. Sosyal farklılaşma: Doğumla birlikte varolan ve sonradan edinilen farklılıklar.

  b. Altlık ve üstlük düzeyine göre sınıflama: Statü ve rol farklılaşmasını belirler.

  c. Değerlendirme: Statülerin her birine değerler sıralamasında bir yer verir.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sosyal tabakalaşma hakkında bilgi

  Bir toplumda benzer yaşama tarzına sahip insanların oluşturduğu bütünlük sosyal tabaka olarak ifade edilir. Sosyal tabakaların içinde sosyal sınıflar yer alır. Sosyal sınıfı oluşturan bireyler meslek, gelir düzeyi, tüketim biçimi, sosyal statü, sınıf bilinci bakımından ortak özellik gösterirler. Buna göre bir toplumda sosyal tabakalar alt, orta, üst olarak gösterildiği gibi, bu tabakalar içinde memur, işçi, çiftçi, asker sınıfı yer alabilmektedir. Sosyal tabakalar içindeki sosyal sınıfları “tabakalaşma piramidi” ile gösterebiliriz.
+ Yorum Gönder