+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ulama Ne Demek, Ulama Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ulama Ne Demek, Ulama Hakkında Bilgi
  Ulama Ne Demek, Ulama Hakkında Bilgi

  Ulama: Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına yol açan birleştirme.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ulama Nedir

  Diksiyonun özelliklerinden biri de “ulama”dır
  Genel olarak tanımlarsak bir kelimenin sonundaki sessiz harfin ardından gelen kelimenin sesli harfle birleştirilerek seslendirilmesine ulama diyoruz Ulama söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık verir Uygun ulama ile yapılan konuşmalarda veya seslendirmelerde ses bir nehrin akışı gibi sakin ve düzenli olarak ilerler

  Türkçe’de yer alan ulama özellikleri:
  1Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir

  Yazıda:
  Ak–şam– ol–du
  E–lim–den– al–dı

  Konuşmada:
  Ak–şa–mol–du
  E–lim-de–nal–dı

  2 Orijinal yapılarında “b,c,d,g” harfleriyle biten kelimeler vardır Bunlar yalın kaldıklarında “p, ç, t, k”ya dönüşürler Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler
  Örneğin Arapça orijiniyle “kitab” Türkçe’de “kitap” şeklinde yazılır Ancak yayına ek aldığında “kitabım” örneğinde olduğu gibi “p”, “b”ye dönüşür(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı)Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar

  Yazı Dilinde İfadesi:
  (Mahmud) Mah–mut ev–len–di
  (Mes’ud) Mes–ut ol–du
  (Kitab) Ki–tap al–dı

  Konuşma Dilinde İfadesi:
  Mah-mu–dev–len–di
  Me–su-dol-du
  Ki–ta–bal–dı

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Ulama'nın özellikleri nelerdir

  1- Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.

  Yazıda:

  Ak--şam-- ol--du.

  E--lim--den-- al--dı.

  Konuşmada:

  Ak--şa--mol--du.

  E--lim-de--nal--dı.

  2- Orijinal yapılarında "b,c,d,g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.

  Örneğin; Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yayına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı)Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

  Yazı Dilinde İfadesi:

  (Mahmud) Mah--mut ev--len--di.

  Konuşma Dilinde İfadesi:

  Mah-mu--dev--len--di.

  3- Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

  Yazı Dilinde:

  Ye--mek ha--ne

  Konuşma dilinde:

  Ye--me--ka--ne

  4- Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.

  Yazı Dilinde:

  İstiyorum, onu göreceğim.

  Konuşma dilinde:


  İstiyorum, onu göreceğim.

  5- Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve iki kelime birleşir.

  Yazı Dilinde:

  Ni-çin

  Na-sıl

  Konuşma dilinde:

  Ne i--çin

  Ne a--sıl

+ Yorum Gönder