+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mektup Nedir ve Mektup Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mektup Nedir ve Mektup Örnekleri
  Mektup Nedir ve Mektup Örnekleri

  MEKTUP :
  Uzaktaki bir kişiye/kişilere ya da kuruma belirli bir durumu ifade etmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.

  Özellikleri :
  - Mektubun yazıldığı kişiyle yazan kişi arasındaki ilişkiye uygun bir seslenişle başlar.
  - El yazısıyla ya da bilgisayar/daktiloyla yazılabilir.
  - Tarih ve yer(mektubu yazan kişinin bulunduğu yer) belirtilmelidir.
  - İmzalanması gerekir.

  Mektup Türleri ;
  Kişisel
  Yazınsal ve Düşünsel Mektuplar
  Resmi Mektuplar, İş Mektupları
  Zarf Yazımı

  KİŞİSEL (ÖZEL) MEKTUPLAR ;
  Arkadaşlık, aile bağları, aşk gibi herhangi bir yakınlığı olan iki kişinin birbirine duygu, düşünce ve yaşantılarını samimi bir üslupla ve yazılı olarak anlattığı mektuplardır.
  Özellikleri:
  - Konu ve uzunluk sınırı yoktur.
  - Yaşamın her anı, her alanı ile ilgili olarak yazılabilir.
  - Mektup yazan kişi ile mektubun yazıldığı kişi arasındaki ilişkinin gücü ve derinliği, mektubun içeriğini ve özelliklerini belirler.
  - İçtenlik ve kişisellik esastır.
  - Konuşma üslubu hakimdir.
  - Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
  Bazı mektuplar, bir yere davet etme, bir başarıyı ya da özel günü kutlama, başsağlığı veya geçmiş olsun dileği iletmek amacıyla kaleme alınabilir. Bu türden mektuplar genellikle kısa olmakla birlikte kişiler arasındaki ilişkiye bağlı olarak uzunluğu-kısalığı değişebilir.

  Sanat, siyaset, edebiyat, düşünce adamlarının birbirlerine, ailelerine, sevgililerine yazdıkları mektuplar, onların yaşamlarına ve dönemlerine ışık tutan birer belge niteliği taşır. Örneğin Van Gogh’un kardeşine yazdığı mektuplar Theo’ya Mektuplar, Kafka’nın sevgilisi Milena’ya yazdıkları Milena’ya Mektuplar, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun kardeşlerine yazdıkları Kardeş Mektupları, Cahit Sıtkı Tarancı’nın mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, Ziya’ya Mektuplar adıyla kitaplaştırılmıştır.

  Mektup Örnekleri

  SİPARİŞ MEKTUBU :

  Örnek:
  25.5. 2000
  Kardeş Yayınevi, Ankara
  İlgi: 19.09.2005 tarihli yazınız.

  Yayıneviniz tarafından yayınlanmış olan Çocuklara En Güzel Türk Masalları adlı kitabınızdan okul kitaplığımız için beş adet gönderilmesini rica ederim. Saygılarımla.
  (İmza)
  Murat AKINCI

  Ek: Söz konusu kitabın beş adedinin bedeli olan -25.000.000TL’nın yayıneviniz adına açılmış olan hesaba yatırıldığına dair makbuz.
  ************************************************** ************************************************** **************
  ZARF YAZIMI :

  Gönderenin adı ve soyadı Pul
  Açık adresi

  Sayın: Alıcının adı ve soyadı
  Açık adresi
  Posta kodu
  Semt/Kent
  (Ülke)
  -Alıcının adresi zarfın ortasına yazılmalıdır.
  -Gönderenin adı ve adresi zarfın sol üst köşesine yazılmalıdır.
  -Tam ve açık adres yazılmalıdır.
  -Büyük harflerle ve okunaklı yazılmalıdır.
  -Alıcı adresinin posta kodu belirtilmelidir.
  -Özellikle yurtdışına gönderilen mektuplarda posta pullarının ülkeyi temsil edici bir değer olduğu unutulmamalı ve posta pulu kullanılması yeğlenmelidir.
  Pul
  Yonca Aslan
  1775/5.Sokak No: 56/4 Pul
  Karşıyaka/İZMİR
  Sayın Deniz ASLAN
  Hale Sokağı Güzelgünler Apt. No: 23/8
  06570 Anıttepe/ANKARA

  ************************************************** ************************************************** **************

  DİLEKÇE (OSM. ARZ-I HAL) :

  Bir dilek ya da şikâyeti ilgili makama iletmek amacıyla resmi kuruluşlara yazılan kısa mektup.

  Özellikleri:

  - Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

  - Yer ve tarih belirtilmelidir.

  -Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

  - Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

  - Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

  - Nesnel olunmalıdır.

  - Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

  - İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

  - Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.

  - Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

  - Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”,
  üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim”,
  yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim”
  gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

  - Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.

  - Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

  - Mutlaka imzalanmalıdır.

  - Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

  - Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

  Biçim:

  Hitap edilen makam,
  KENT

  Sorunun, durumun ya da dileğin ifade edildiği paragraflar

  (İmza)
  Tarih
  Ad- Soyad

  Ekler:

  Adres:

  Örnek:

  Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı’na
  ANKARA

  Bölümünüz 9346789 no’lu öğrencisiyim. 1999-2000 ders yılı güz döneminde alarak F2 notuyla kaldığım SANT 237 kodlu XX.Yüzyıl Sanatı adlı dersi bu yıl tekrar almam gerekmektedir. Devam zorunluluğunu daha önce yerine getirdiğimden, 2000-2001 ders yılı güz döneminde bu derse ait devam zorunluluğumun kaldırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

  (İmza)
  12.10.2000
  Arzu YILDIRIM
  9346789

  Ek: 1999-2000 ders yılı güz dönemine ait karne örneği.

  ************************************************** ************************************************** **************

  DAVETİYE :
  Toplantı, düğün, açılış gibi tören ve etkinliklere katılması arzu edilen kişilere çağrı amacıyla yazılan çok kısa mektuplardır.

  Özellikleri:

  - Çok kısa ve açık olmalıdır.

  - Kişinin ne tür bir toplantıya davet edildiği açıklanmalıdır.

  - Toplantının yeri (adresiyle), zamanı, süresi mutlaka bildirilmelidir.

  - Saygılı ve nazik bir dil ve üslupla yazılmalıdır.

  - Davetiyeler, o toplantı için özel hazırlanmış kart ve zarflara basılmış olarak iletilir. Kimi kişisel davetler için -çok özel durumlarda- el yazısıyla da kaleme alınmalıdır. O durumda açık, özenli bir el yazısıyla, çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalı, özenle zarflanmalıdır.

  - Davet eden kişi veya kurumun adı mutlaka belirtilmelidir.

  - Gerekirse toplantının içeriği “Gündem” başlığı altında bildirilmelidir.

  - Gerekirse “LCV” (Lütfen Cevap Veriniz) notuyla birlikte bir telefon numarası eklenmelidir. Davetiyeyi alan kişi bu notu gördüğü takdirde verilen telefon numarasını mutlaka aramalı ve toplantıya katılıp katılamayacağını bildirmelidir. Bu, çok önemli bir nezaket kuralıdır.

  - Doğru, açık, temiz ve düzgün bir Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir.

  - Yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uyulmalıdır.

  Örnek: TDK tarafından düzenlenen konferans davetiyesi

  ATATÜRK KÜLTÜR-DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
  TÜRK DİL KURUMU BAŞKANI

  Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

  Kurumumuz aslî üyesi Doç. Dr. Nejat BİRİNCİ’nin vereceği “Millî Mücadele Dönemi Şiiri” adlı konferansa şeref vermenizi diler.

  Tarih : 01 Şubat 1996, Saat : 14.30
  Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
  Atatürk Bulvarı, 277 Kavaklıdere/ANKARA

  KUTLAMA (TEBRİK) Mektuplari :

  Düğün, yaşgünü, yılbaşı, bayram, doğum, mezuniyet gibi mutlu günler için çoğunlukla kartlara yazılan kısa mektuplardır.

  Özellikleri:

  - Kısa ve içtendir.

  - Kutlanan kişi ile kutlayan kişi arasındaki yakınlık derecesine göre içeriği değişebilir. Yine kişiler arasındaki yakınlığa bağlı olarak kalıplaşmış ifadelerden kaçınılmalı, sevicin ve kutlamanın içtenliği hissettirilmelidir.

  - Kişiler arasındaki ilişkiye bağlı bir hitap ile başlanmalıdır.

  - Yer ve tarih belirtilmelidir.

  - İmzalanmalıdır.

  - Doğru, temiz, akıcı bir Türkçeyle yazılmalıdır.

  - Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.

  Örnek :

  18.8.2000/Berlin

  Biricik Kardeşim,

  Üniversiteyi, üstelik de istediğin bölümü kazandığını öğrenmek beni ne kadar sevindirdi, bilemezsin. Bir ağabey olarak, seninle gurur duyuyorum. Başarının ve mutluluğunu yaşam boyu sürmesini dilerim. Gözlerinden ve yanaklarından özlemle öpüyor, tekrar tekrar kutluyorum.

  Sevgilerimle.

  (İmza)
  Ethem Adacı
 2. Fatma
  Administrator

  Mektup yazının çıkış tarihinden beri olan eski edebiyat türlerinden biridir. Eskiden bir haberleşme aracı olarak kullanılırdı. Günümüzde mektubun yerini haberleşmede telefon ve internet almıştır.
+ Yorum Gönder


peygamberimize mektup örnekleri,  peygambere mektup örnekleri,  kurallara uygun mektup örnekleri,  peygamberimize mektup kısa,  örnek mektup,  kurallara uygun mektuplar