+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eski köleler nasıl yaşardı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Eski köleler nasıl yaşardı
  Eski köleler nasıl yaşardı


  Eski köleler nasıl yaşardı1.jpg


  Köle kısaca; güçlünün zayıfa hükmetmesi ve onu her alanda kullanması olarak tanımlanabilir. İnsanlığın tarihi ile birlikte ortaya çıkan kölelik Eskiçağ boyunca Yakın ve Ortadoğu ve Avrupa ekonomisinin sosyal hayatının değişmez bir unsuru oldu.

  Eskiçağ boyunca emeğin veriminin düşük ve tekniğin ilkel olması köleyi en büyük üretim aracı yapmıştır. Mısır, Roma, Yunan ve İslamiyet öncesi Arap dünyasında kölenin yaşadığı şartlar son derece ağırdı. Tek Tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla kölelerin yaşadığı www.alasayvan.net/ şartlar biraz olsun yumuşamıştır. Özellikle İslamiyet’in doğuşuyla birlikte köleler daha insancıl kavramda görülmeye başlanmıştır.  Osmanlı Devletinde, Osman Bey döneminde saray hizmetinde ve orduda kölelerin kullanılması çok yaygın değildir. Osmanlı Devletinde kölelerin www.alasayvan.net/ saray hizmetinde kullanılması ve özellikle cariyelerin saraya girmesi, Orhan Bey zamanında başlayarak gittikçe arttı.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Kölelik hizmet işlerinde en çok kullanılan yöntemdi. Kölelik güçlü insana zayıf insanın hizmet etmesi anlayışıdır. Kölelik eski çağlarda düşük maliyetli hizmet olarak çok yaygındı islamiyet öncesi bir çok toplumda kölelik hakimdi. Osmanlılarda cariye sistemini Orhan bey getirmiştir.
+ Yorum Gönder