+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Avrupa ilkçağ insan hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Avrupa ilkçağ insan hakları
  avrupa ilkçağ insan hakları

  İnsan Hakları Düşüncesinin Ortaya Çıkışı
  İlk insanlar, günümüzde olduğu gibi toplu halde değil, dağınık olarak yaşıyorlardı. Yaşamları, hem doğa şartlarıyla, hem de birbirleriyle mücadele ederek geçiyordu. Güçlü olan,zorla başkalarının elinde olanı alabiliyordu. Karşılaşılan güçlükler, insanlar arasında dayanışmayı ortaya çıkardı. Böylece insanlar, ilk kez küçük gruplar haline yaşamaya başladılar. Zamanla ortaya çıkan haksızlıklar ve çatışmaların önlenebilmesi amacıyla insanlar aralarında örgütlenmeye başladılar. Sonuçta, devlet dediğimiz birlik ortaya çıktı.
  İlk devletlerde herkes eşit haklara sahip değildi. Toplum, sınıflara ayrılmıştı. Kral ve ailesi, soylular, din adamları geniş haklara sahipken, halkın hakları ise sınırlıydı. Bu durum, Yeni Çağ'a kadar bu şekilde devam etmiştir.
  Kurulan ilk devletlerde insanları haklara eşit sahip olmaması, beraberinde mücadeleyi de getirmiştir. Yüzyıllarca süren bu mücadele, ilk olarak İngiltere'de başarıya ulaşmış ve ilk kez kralın etkileri sınırlanmıştır.(1215 / Magna Carta Özgürlük Bildirgesi).
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İnsanlar ilk başlarda dağınık bir şekilde yaşarken insan haklarına gerek duyulmuyordu. Daha sonra insanların yerleşik hayata geçmesi bir topluluk olarak yaşamaları bazı hakların korunması gerektiğini ortaya çıkardı ilkçağ da kast sistemi yaygın bir şekilde uygulanmaktaydı Üst sınıfa imtiyaz sağlanırken halk imtiyazdan yoksundu ve bu durum yeni çağa kadar devam etmiş yeni çağdan itibaren insan hakları koruma altına alınmaya başlamıştır.
+ Yorum Gönder