+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hitit Devletinin Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hitit Devletinin Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi
  Hitit Devletinin Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi


  Hitit Devletinin Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi.jpg  Anadolu'nun ortasında yer alan Hitit Devleti dört bir yandan birçok devletçik tarafından çevrili bulunuyordu . Bu orta ve küçük boy krallıkların ve toplulukların başlıcaları şunlardır: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kaşga , batı Akdeniz ve Paflagonya yöresinde Pala , Kuzeybatı Anadolu'da Çanakkale civarında Taruişa ve Viluişa , Batı Anadolu'nun ortalarında Assuva , Karia Bölgesi'nde Ahhiyava Krallığı , Güneybatı Anadolu'da Lukka , Güney Anadolu'da Kizzuvatna ve Arzava beylikleri , Göneydoğu'da Hurriler , Doğu Anadolu'da yerleri kesin olarak bilinmeyen bazı küçük beylikler yer alıyordu . www.alasayvan.net/ Bu beylikler bazı dönemlerde örneğin Kadeş Savaşı sırasında yaklaşık M . Ö . 1285 tarihlerinde Hitit Devleti'ne bağlı olmakla birlikte genellikle bağımsız ya da yarı bağımsız krallıklardı . Böylece Hattuşa federatif bir devletin merkezi idi . Bugün Hititler adı ile andığımız Hind-Avrupa dil topluluğuna ait boylar M . Ö . 2000 tarihlerinde Anadolu'ya gelmeye başlamışlar ve M . Ö . 2000-1700 tarihleri arasında Hatti , Hurri , Kaşga gibi yerli beyliklerin yanısıra , yarı barış , yarı savaş içinde yaşadıktan sonra M . Ö . 16 . yüzyılın başlarında Eski Hitit Krallığı adı verdiğimiz devleti kurmuşlardır . Bu türde , uzun sürede yeni toprak edinme olgusu bize ondan tam 2000 yıl sonra olagelen türk göçünü anımsatmaktadır . Gerçekten M . S . 9 . yüzyılda İran ve Arap topraklarının çeşitli bölgelerine yerleşen ve 1071 tarihinde Anadolu'da antik çağdan kalma değişik kökenli beylikler ile birkaç yüzyıl yan yana dostluk için yaşadıktan sonra kurmuşlardır .
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Küçük devletler ile sarılı olan Hitit devleti Anadolunun ortasında yer almaktadır. Orta ve küçük krallıklardan oluşmaktaydı. Bazı beylikleri bağımsız yada yarı bağımsız beyliklerdir.
+ Yorum Gönder