+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Element tuzlarının çeşitliliği incelenmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Element tuzlarının çeşitliliği incelenmesi

  Element tuzlarının çeşitliliği incelenmesi  Element tuzlarının çeşitliliği incelenmesi1.jpg

  Maden jeoloğunun bir maden provensini, bir maden yatağını, bir zuhuru veya bir belirtiyi incelerken yapacağı işler çok çeşitlidir. Doğrudan maden yatağına, zuhura veya belirtiye ilişkin özellikler dışında çevre oluşuklarının da çevre özelliklerinin büyük bir önem taşıdığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Dolayısıyla maden Jeoloğu aynı zamanda mineroloji, petrogrofi, stratigrafi, sedimantoloji, paleontoloji vb. bilim dallarından yararlanmasını bilmelidir.
  Saha çalışmaları genellikle şu işlemlerden ibarettir;
  Yakın yörenin 1/25000 veya daha büyük ölçekli haritası yapılır. Genel jeolojik özellikler incelenir.
  Bizzat maden yatağının stratigrafik konumu, göreceli yaşı incelenir.
  Yan kayaçlar ayrıntılı incelenir.Ayrışma ürünleri incelenir, gerekirse ayrışma haritası yapılır.
  Yatak şekli ve yapısal özellikleri incelenir. Pusulayla ve şerit metreyle ölçüler alınır.
  Cevherleşmenin minerolojik özellikleri incelenir.
  Kimyasal, Jeokimyasal, fiziksel, jeokronolojik analizler ve mikroskobik incelemeler için örnek toplanır.
  Bizzat maden yatağının ve eğer www.alasayvan.net/ varsa galerilerin ayrıntılı haritaları yapılır.
  Gerektiğinde örnek almak için sondaj, yatağınşeklini, boyutlarını, yapısal özelliklerini saptamak için sondaj ve jeofizik edütler yapılır, galeri ve yarmalar açılır.
  Gerektiğinde portatif aletlerle kayaçların flüoresans, radyoaktivite gibi özellikleri incelenir.
  Halen işletilmekte olan bir yatakta maden jeoloğu işletmeye yarcımcı olur.
  Laboratuar çalışmaları genellikle şu işlemlerden ibarettir:
  Kimyasal analizler yapılır.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Tuz çeşitlerini incelersek; tuz, tablet tuz, fırınlı tuz, salt, yemek tuzu, sanayi tuzu, rafine tuz, iyotlu tuz gibi çok çeşitlerinin olduğunu görüyoruz. Kullanım alanlarına göre içerikleri farklılık gösterir.
+ Yorum Gönder


element tuzlarının çeşitliliklerinin incelenmesi,  element,  element resmi,  element tuzlarının çeşitlilikleri,  element tuzlarının çeşitliliği,  element resimleri