+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Türkiye'de linyit kömürlerinin enerji kaynağı bakımından önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de linyit kömürlerinin enerji kaynağı bakımından önemi
  Türkiye'de linyit kömürlerinin enerji kaynağı bakımından önemi

  türkiye'de linyit kömürlerinin enerji kaynağı bakımından önemi.jpg  Türkiye linyit kömürlerinin ülke ekonomisi açısından, yeri ve önemi üzerinde durulan bu araştırmada; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi gibi kuruluşlardan, kütüphanelerden, bilimsel makale, panel ve araştırma raporlarından yararlanılmıştır. Türkiye’de 2005 yılı itibariyle genel enerji tüketiminin %71’i ithal kaynaklardan sağlanmıştır. Söz konusu enerji ithalatında, sadece petrol ve doğalgaz için yapılan harcama ise Türkiye ticaret açığının %44’ünü oluşturmasına neden olmuştur. Ayrıca söz konusu enerji kaynaklarının sadece birkaç ülkeden ve güzergahtan sağlanıyor olması, Türkiye’de enerjinin zamanında, kesintisiz ve uygun fiyatlarda sağlanmasına darbe vurabilecek niteliktedir. Gelişmekte olan Türkiye’de artan enerji ihtiyacında, enerjinin zamanında ve kesintisiz sağlanması açısından; uzun yıllar ihmal edilen linyit kömürü madenciliğine gereken önemin verilmesi, arttırılacak yatırımlarla rezerv-üretim-tüketim artışlarının sağlanması ve istenmeyen kimyasal özelliklere sahip linyit kömürünün verimli bir şekilde kullanılmasına imkan tanıyan temiz kömür yakma teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Böylece yerli bir kaynak olan linyit kömürünün, Türkiye’de en önemli tüketim alanı olan termik santrallerde temiz ve verimli bir şekilde kullanımı daha da artabilecektir.

  In this research defining the importance of Turkish lignites in the perspective of economics, we applied to and quoted from several institutions and associations i.e. Turkish ministry of Energy & Natural Sources, The secretariat of Metal Investigation and Exploration, Turkiye Coal Mines Enterprises, Electric Production Inc, the secretariat of foreign trade, State Planning Organization, State Statistics Institution, World Energy Council, libraries, scientific articles, international and national researche reports. In the last year 2005, Turkey’s energy consumption sources provided and imported from abroad at a rate of 71 pct. Both oil and natural gas spendings caused 44 pct of trade deficit of the country. In such a developing country depending on increased volume of energy, should have to focus on lignites mining, running up lignites reserves – production and consumption, generalizing the use of lignites with new clean technologies under a productive utility. Thus providing and supplying lignites more and beter in quantities as local energy resources into
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Türkiye enerji ihtiyacını başka ülkelerden sağlamaktadır. Bu ihtiyacı dışarıdan sağlamak bize ekonomik olarak çok yüksek fiyatlara mal olmaktadır. Ama ülkemizde bulunan linyit kömürü zararlarından korunacak şekilde termik santrallerde güvenli bir şekilde kullanılırsa ekonomik yönden rahatlama sağlar.
+ Yorum Gönder


linyit,  linyit kömürü