+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumsal yaşamda doğal seçilim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Toplumsal yaşamda doğal seçilim
  toplumsal yaşamda doğal seçilim

  dogal secilim.png

  Yeni kanıtlar insanların evrilmeye devam ettiklerini ve türümüzüm modern dünyada da önemli derecede doğal ve cinsel seçilime mağruz kalmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Araştırma ortaya koyuyor ki, tıp ve teknolojideki gelişmelere ve tek eşliliğin yaygınlığının artmasına rağmen, insanlar da tıpkı diğer türler gibi evrilmeye devam ediyorlar.

  Sheffield üniversitesinin de dahil olduğu, uluslar arası bir çalışma grubundan bilim insanları, tarım devriminden kaynaklanan demografik, kültürel ve teknolojik değişikliklerin türümüzdeki doğal ve cinsel seçilim unsurlarını etkileyip etkilemediğini belirleyebilmek için, 1760-1849 arasında doğan 6.000 kadar finlandalı’nın kilise kayıtlarını analiz ettiler.

  Proje lideri, Sheffield üniversitesi Hayvan ve bitki bilimleri departmanından Dr. Virpi Luammaa: ” Teknolojik ve tıbbi gelişmelerin, türümüzün, tıpkı ‘vahşi doğadaki’ diğer türler gibi, Hâlen evrildiği gerçeğini değiştirmediğini gösterdik. Evrimin çok uzun bir zaman önce gerçekleşmiş olduğu ve türümüzü anlayabilmek için, insanların avcı-toplayıcı yaşam sürdüğü zamanlara bakmamız gerektiği genel bir yanlış anlaşılmadır” diyor.

  Dr. Lummaa ekliyor: “Çok yakın geçmişteki popülasyonlarda kayda değer bir seçilimin gerçekleşmiş olduğunu ve muhtemelen hâla gerçekleşmekte olduğunu, dolayısıyla insanların hem doğal hem de cinsel seçilimden hâla etkilenmeye devam ettiğini gösterdik.

  Bununla beraber, belirli baskılar, bazı bireylerin daha iyi hayatta kalmasını sağlayan, ya da daha başarılı eş bulmasını ve daha çok çocuk yapmasını sağlayan faktörler, zaman içinde değişmiştir ve farklı popülasyonlar arasında farklılık göstermektedir.”

  Bir çok hayvan türü için, Darwinci seçilim açısından araştırmacılar erkeklerin dişiler ile eşit olmadığını buldular.

  Wissenschftskolleg zu Berlin üniversidesinden baş araştırmacı Dr. Alexandre Courtiol şöyle diyor: “erkeklerin çiftleşme başarısını artıran karakteristikler, dişilerin evrilmesini etkileyenlere oranla daha hızlı evrilmektedir. Bu durumun sebebi daha fazla partner ile çitleşmenin üreme başarısını erkekte kadından daha fazla artırdığı görülmesidir. Bununla beraber, şaşırtıcı bir şekilde, seçilim toplumdaki fakir ve zengin insanları eşit ölçüde etkilemiştir.”

  Uzmanların bireylerin tüm yaşam süreleri boyunca gerçekleşen seçilimi inceleyebilmeleri için deneklerin bir çoğu hakkında detaylı bilgilere, yetişkinliğe kadar hayatta kalma, çiftleşmeye erişim, çiftleşme başarısı ve her eş için doğurganlık durumu bilgilerine
  sahip olmaları gerekmeteydi.

  Soy araştırmacılığı Finlanda’da çok popüler ve kilisenin detaylı doğum, ölüm, evlilik ve vergi sebebiyle tutulan, malvarlığı kayıtları sayesinde en fazla kullanılabilir veriye sahip ülke. Ayrıca ülkede taşınmalar 20. yüzyıla kadar oldukça sınırlıydı.

  “Evrimi incelemek her doğmuş kişinin tüm yaşamını kapsayan birey tabanlı verilerden geniş bir örnek hacmine sahip olmayı gerektirir.” Diyor Dr. Lummaa. ” Bizlerin doğmuş herkes için yaşam olaylarını bildirecek tarafsız verikümelerine ihtiyacımız var.

  Çünkü doğal ve cinsel seçilim, bireylerin farklı sınıflarında ve yaşam döngüsü boyunca farklı davranır, türümüzün nasıl evrildiğini anlayabilmek için seçilimi bu özelliklere göre incelemeliyiz.

  Araştırma Science Daily dergisinde yayınlandı.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Doğal seçilim doğal ayıklama veya doğal seleksiyon gibi adlara sahip bir mekanizmadır. bunun dışında doğal seçilim demek canlı gruplarının nüfus yoğunluklarının üreme ve kalıtsal özelliklerinin canlının hayatta kalmasına göre olan değişim sürecine verilen addır.
+ Yorum Gönder