+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Başlangıçlar ve Hun Sanatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Başlangıçlar ve Hun Sanatı
  Başlangıçlar ve Hun Sanatı  Başlangıçlar ve Hun Sanatı1.jpg


  İlk İzler
  İslam öncesi Türk sanatı, M.Ö.VI. binyıldan M.Ö. 700 yılına kadar süren uzun bir hazırlık döneminden geçerek Hun sanatına ulaşmıştır.

  Türk sanatının asıl başlangıcı olarak genellikle milattan birkaç yüzyıl öncesine tarihlenen Hun çağı gösterilir. Ama yapılan araştırmalar, son derece gelişmiş formlardaki ünlü kurganlara birdenbire ulaşılmadığını, daha ince bir hazırlık döneminin yaşandığını ortaya koymuştur. Hayvan üslubunun ilk örneklerinin de görüldüğü bu hazırlık döneminin başlangıcı M.Ö. VI. binyıla, bitişiyse M.Ö. 700’lere tarihlenebilir.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Türklerin sanat olgusu, Hun sanatına ulaşmadan çeşitli evrelerden geçmiştir. Bu dönem İslam öncesi döneme rast gelmektedir. Anav, Afanasiyevo, Andronovo, Pazırık nekropolü gibi kültürler var olmuşlardır.
+ Yorum Gönder


hun sanatı resimler