+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarih öncesi çağlar neye göre belirlenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tarih öncesi çağlar neye göre belirlenir
  Tarih öncesi çağlar neye göre belirlenir
  Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu

  dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.

  caglar.jpg

  YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  * Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.

  * İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

  * Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar

  alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

  * Yazı, Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.

  * Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

  ÇAĞLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ NEYE GÖRE TESBİT EDİLMİŞTİR?

  Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım "çağlara ayırarak" incelemedir. Çağların başlangıç ve

  bitim tarihleri belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar esas alınmıştır.

  İLKÇAĞ = Yazının bulunmasıyla(MÖ.3500) başlar, 375 yılındaki Kavimler göçüne kadar sürer.

  ORTAÇAĞ = 375 Yılındaki Kavimler Göçüyle başlar, 1453 yılında İstanbul'un Fethine kadar sürer.

  YENİÇAĞ = 1453'teki İstanbul'un fethiyle başlar, 1789'daki Fransız İhtilaline kadar sürer.

  YAKINÇAĞ= 1789'daki Fransız ihtilaliyle başlar, günümüze kadar sürer.

  AÇIKLAMA: Zamanı çağlara bölmek yapay bir bölme işlemidir.

  Mesela: İstanbul'un fethi, Avrupa ve Asyayı etkileyen önemli bir tarihi olaydır. Ancak bu olay o

  sırada Amerika ve Afrika kıtasında yaşayan insanları doğrudan etkilememiştir. Yine Mısır ve

  Mezopatamya'daki insanlar yazıyı kullanırlarken, dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar ancak yüzlerce

  yıl sonra yazıyı kullanmışlardır.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Tarih öncesi çağlar ve zaman aralıkları; Taş Çağı (M.Ö 600000-5500), Maden Çağı (MÖ 5500-1200), Eski Taş Çağı (M.Ö 600000-10000), Bakır Çağı, Orta Taş Çağı (M.Ö 10000-8000), Tunç Çağı, Yeni Taş Çağı (M.Ö 8000-5500), Demir Çağı.
+ Yorum Gönder


tarih öncesi çağlar nasıl belirlenmiştir,  tarih öncesi çağlar neye göre ayrılmıştır,  tarih oncesi caglar neye gore siniflandirilir