+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mehmet akif ersoy hangi akımı benimsemiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Mehmet akif ersoy hangi akımı benimsemiştir
  Mehmet akif ersoy hangi akımı benimsemiştir


  Mehmet akif ersoy2222.jpg
  Millî Edebiyat Akımı'nın etkili olduğu 1911-1918 yılları arasında, Edebiyat-ı Cedide ve onların devamı olan Fecr-i Ati topluluğunun şairleri, "sanat için sanat" anlayışını devam ettirerek ağır bir dili ve sanatlı bir anlatımla aruz veznini kullanarak şiirler yazıyorlardı. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı kendilerine özgü bir edebiyat anlayışıyla dönemin etkili sanatçıları arasında yer alıyorlardı. işte böyle bir ortamda Millî Edebiyatçılar sade bir dille ve hece vezni ile milliyetçilik şiirleri yazdılar. Konuşma dilinin şiire yerleşmesi gerekliliğini vurguladılar. Bu sanatçılardan biri olan Mehmet Emin Yurdakul, yazdığı şiirlerle Millî Edebiyat Akımı'nın oluşmasında öncülük yaptı. Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) Edebiyat-ı Cedide topluluğunun egemen olduğu yıllarda ilk şiirlerini yayımlayan Mehmet Emin Yurdakul, yeni Türk edebiyatında sade bir dille, hece Ölçüsü ile yazan ilk şair olma özelliğini taşır.
  "Bırak Beni Haykırayım" şiirinde yer alan "Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et; Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir." dizelerinde dile getirdiği gibi Mehmet Emin Yurdakul, sanatı, sosyal sorunların çözümlenmesi için bir araç olarak görmüştür. şair, "Bırak Beni Haykırayım" şiirinde, Türk milletinin içinde bulunduğu zor duruma işaret ederek şairlerin (ve yazarların) milletlerin hayatında ne kadar önemli rolü olduğunu belirtiyor. Mehmet Emin Yurdakul, bu şiirinde olduğu gibi, bütün şiirlerinde sade dille, hece ölçüsüyle yazmış; millî duygulan ve sosyal konuları işlemiştir. Mehmet Emin Yurdakul'un ilk şiirlerini topladığı "Türkçe fiiirler" adlı kitabı, edebiyatımızda büyük yankılar uyandırdı ve milliyetçi görüşlerin yoğunlaşmasını sağladı. Kendisinden sonra pekçok sanatçıya öncülük yapan Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı'dır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mehmet akif ersoy trük tarihinin en iyi şairlerinden biridir. ayrıca mehmet akif ersoy istiklal marşımızın yazarıdır. bunun dışın da mehmet akif ersoy vatan şairi olarak da tanınmaktadır. mehmet akif ersoy edebi kişiliği ile pek tanındığı için kimse onun bir millet vekili olduğunu da bilmemektedir.
+ Yorum Gönder