+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Resimde kaçış çizgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Resimde kaçış çizgisi
  Resimde kaçış çizgisi

  Perspektif Çok kapsamlı, karmaşık ve matematikle ilişkili bir konudur.
  Ama bizler ne matematikçi ne de mimarız. Bizim tek yapmak istediğimiz
  şey, konumuzu belli bir çerçeve içinde tutup acemi ressamların yaptığı
  yanlışları yapmamak ve kişisel becerimizle istediğimiz konuyu bakarak
  ya da ezberden çizebilmektir.

  Perpektifin Temel Öğeleri;
  Ufuk Çizgisi
  Görme Noktası
  Kaçma Noktası veya Noktaları

  Ufuk Çizgisi: Ressamın gözleriyle aynı yükseklikte olan bir yatay çizgidir.
  Görme Noktası: Ressamın gözünün bulunduğu noktaya denir.
  Kaçma Noktası: Ufuk çizgisinin üzerinde yer alan, gözden sonsuza doğru
  uzaklaşan paralel çizgilerin kesiştiği noktalardır.

  Üç Çeşit perspektif Vardır. Bunlar;
  Tek kaçma noktalı Paralel Perspektif
  İki kaçma noktalı Açık Perspektif
  Üç kaçma noktalı Dikey Perspektif

  Perspektif Nedir?

  Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşümdür.Teknik bir çizimdir. Nesnenin gözlemciye göre olan posizyonunun ve uzaklığının etkileri esas alınarak perspektif çizimi yapılır. Söz konusu çizimler gözlemcide, biçim ve orantı bakımından, renklerden bağımsız olarak, 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratmalıdır.


  resimde-ka-izgisi.jpg
  Dikkat edilmesi gereken:

  * Uzaysal gerçeklik
  * Gözlemci
  * Düz bir yüzey
  * Dönüşüm stili (bu seçim akımlar doğrultusunda yapılabilir; sembolizm, dışavurumculuk, kübizm vb.)

  Bu dönüşüm stili, perspektif, çok ve çeşitli olacağına göre, bunları şu şekilde ayırt edebiliriz:

  * Uzaysal perspektif, cinsi yani ırkidir 3 boyutlu bir alanı sadece iki boyutlu bir yüzey üzerinde resmetmeyi amaçlayan çizim tekniğidir.
  * Çizgisel perspektif, nesnelerin boyutlarını ve şeklini aynen bulundukları uzaklığa göre göstermeyi amaçlar.

  O halde bir nesnenin perspektif görünümünü çizmek için birçok yöntem vardır. Belirli bir tekniği izleyerek yapılan perspektif çizimi kolaylaştırmak içinse, Orta Çağdan beri varolan taslak aletlerine perspektograf denir. Buna rağmen, fotograf tekniğinin icadı perspektifin çizim tekniği olarak kullanılması açısından pek bir şey değiştirmez. Çünkü burada mevzu doğayı taklit etmek değildir. Bu grafiksel ifade tekniği için birçok yöntem birarada bulunur : kaçış çizgili perspektif, kaçış noktalı perspektif, ters perpektif, paralel perspektif Bazı çizimler aynı perspektif yöntemlerini sadece hayali dünyayı değil, gerçeküstü alanları göstermek için de kullanır.

  * Perspektifte ufuk çizgisi ( zemin çizgisi ), ufuk düzlemi, görme noktası(esas nokta), karşıdan görünen çizgiler, kaçış noktaları,kaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır.

  çizgi perspektifi: paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.


  renk perspektifi: ışık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renklerin değişim göstermesine denir
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Planlanan proje perspektifi hazırlanır. Perspektif çizimlerde atmosferin ışık etkisiyle renk ve gölgelere etkisi, görüntülerin farklı görülmesine sebep olur.
+ Yorum Gönder


perspektif nedir,  perspektif çizim,  tek kacış noktalı perspektif,  kaçış noktası,  iki kaçışlı perspektif örnekleri,  çift kaçışlı perspektif nasıl çizilir