+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Enerji Piramidi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Enerji Piramidi Hakkında
  Enerji Piramidi Hakkında

  Enerji piramidi, yükselen besin seviyelerinden (basamaklarından) meydana gelir. İlk besin basamağını fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten yeşil bitkiler oluşturur. Bu enerji piramidinin temel basamağıdır.
  Bu basamakta, diğer basamakta diğer canlılardan daha çok canlı vardır. Çünkü, hemen hemen yaşayan bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak yiyecek için yeşil bitkilere bağlıdır.


  enerji-piramidi.gif

  Bir enerji piramidinin, yeşil bitkilerden sonraki besin basamağı otla beslenen inek, tavşan gibi hayvanlardan oluşur. İkinci basamağın bireyleri (tavşan, inek) birinci basamağın bireylerini (bitkileri) yerler. Bitkileri yiyenler otçul olarak adlandırılırlar. Dikkat edilirse, otçullar yeşil bitkilerden daha azdır.
  Otçullar, yaşamları için gereken organik maddeleri, bitkileri yiyerek sağlarlar. Sonuçta bir otçul, bitkiyi yediği zaman madde ve enerji yeniden şekillenir ve maddenin bir kısmı otçul tarafından enerjiye dönüştürülür.
  Enerji piramidinin en üst basamağını etçiller ve hem ot hem et yiyenler oluştururlar. Etçiller yalnız diğer hayvanlarla beslenirler. Aslan etçil hayvana örnektir. İnsanlar hem et, hem ot yerler. Dikkat edilirse, bu besin basamağını oluşturan bireylerin sayıları, diğer basamaklarda ki bireylerden daha azdır. Sonuçta basamaklar birbiri üzerinde bir küme oluşturduğunda bir piramit şeklini alır.
  Enerji piramidinin amacı, basamaklar arası kullanılabilir enerji miktarının ileri basamaklara doğru azaldığını göstermektedir. Bitkiler, enerjinin büyük bir kısmını yaşamlarını sürdürebilmek için kullanırlar. Enerjinin bir kısmını da diğer basamaktaki otçullar için kullanılabilir hale getirirler. Hücrelerinde depo ederler. Bitkilerden arta kalan enerjiyi alan otçulların sayısı ise bitkilerden bu sebeple daha azdır.
  Otçullar bitkilerle beslenir.Bu enerjinin bir kısmını hayatî faaliyetlerde harcarlar. Arta kalanı ise diğer basamaktaki etçiller için kullanılabilir hale getirerek depo ederler. Bunun anlamı en üst basamaktaki, hem etle hem otla beslenenlerin harcayabileceği enerji miktarının diğer basamaklardan daha az olduğudur. En üst basamaktaki canlı grubunun sayısı da bu sebepten dolayı daha azdır.
  Günümüzde,piramidin tabanını oluşturan yeşil bitkiler basamağı, gittikçe daralmaktadır. Bu daralmanın sebebi kuraklık, don ve insanların bilinçsizce ormanları tahrip etmeleri, hava, su ve toprak kirlenmesidir.
  Sonuçta bütün canlılar ölürler.Onları topraktaki çürükçül bakteri ve mantarlar ayrıştırırlar. Yapılarındaki madensel maddeler tekrar yeşil bitkiler tarafından besin yapımında kullanılır. Madde değişikliği sonucunda enerji, başka bir besin zinciriyle başlayarak yeni enerji piramidini oluşturur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Enerji piramidi değdiğimiz piramit tüketici ve üreticilerde oluşan bir piramittir. bu piramitte bilindiği gibi en alt basamakta üreticiler bulunur ve yukarı doğru gidildikçe canlılarda biriken zehirli madde miktarı artmaktadır. bunu dışında besin piramidin de bilindiği gibi en altta üreticile rdaha sonra otçullar daha sonra birincil tiketiciler diye devam etmektedir.
+ Yorum Gönder


enerji piramidi hakkında bilgi,  enerji piramidi,  enerji piramidi ile ilgili bilgiler,  enerji piramidi nedir,  enerji piramidi ile ilgili araştırma,  enerji piramidi örnekleri