+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Restorasyon Tekniklerinde Temizleme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Restorasyon Tekniklerinde Temizleme
  Restorasyon Tekniklerinde Temizleme


  Temizleme.jpg


  Temizleme

  Anıtların ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taşımayan eklerden arındırılması işlemidir. Bir binaya, uzun yaşamı sırasında, çeşitli tarihlerde, değişen sanat akımlarının temsilcileri tarafından yapılan ek ve bezemelerin üslup birliğine ulaşma kaygısıyla kaldırılması ise temizleme değildir. 19. yüzyılda geçerli olan ''stilistik rekompozisyon üslup birliğine varma'' anlayışının hortlaması olarak yorumlanabilecek bu tutum, çağdaş koruma ilkelerine aykırıdır. Topkapı Sarayı'nın mekanlarının bütünlüğünü veya estetik etkisini değiştiren, gizleyen birçok ek Cumhuriyet dönemi restorasyonları sırasında kaldırılmış; böylece gizlenen olağanüstü güzellikleri ortaya çıkarmak mümkün olmuştur.

  Kaldırılacak eklerle ilgili karar verme yetkisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'na aittir. Kaldırılması istenen yapısal ekler (duvar, döşeme, çıkma vb.) farklı bir gösterimle (renk veya tarama) plan, kesit ve görünüş rölöve paftalarına işlenir ve temizlik sonrası durum öneri proje olarak Kurul'a sunulur. Yetkili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı takdirde, ekler kaldırılabilir. Temizleme işleminden önce ve işlem sırasında fotoğrafik belgeleme yapılmalıdır.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Hasara uğramış yüzeylerde temizleme tekniği ile hasar vermeden yapı onarılmaya çalışılır. Kağıt hamuruna emdirilen kimyasal maddenin cepheye uygulanıp, yıkanmasıyla temizlik yapılmış olur.
+ Yorum Gönder


restorasyon