+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal psikoloji nerede ne zaman ortaya çıktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Sosyal psikoloji nerede ne zaman ortaya çıktı
  Sosyal psikolojinin kaynağı  Birçok bilim adamı sosyal psikoloji alanını Özlü bir kaç kelime ile tanımlamaya çalışmıştır. Bu tanımlamalar, bireyi etkiledikleri düşünülen sosyal etkinin veya 'sosyal uyaranlar' diye adlandırılan cevapların, ya da kişilerarası ilişkileri www.alasayvan.net etkileyen değişkenlerin üzerine odaklanmıştır. Bunların çoğu sosyal psikolojinin, sosyal bilimlerin biyokimyası; bir yandan geleneklerin ve sosyal normların, diğer yandan bireysel kişiliklerin incelenmesi arasında uzanan bir alan olduğu konusunda anlaşmışlardır. Sosyal psikoloji teorisi ve araştırmaları kişiliklerin nasıl biçimlendiği, kültürel normlar ve değerlerin nasıl bireysel düşünceler ve eylemlere dönüştüğüyle ilgili bilgiler sağlar.

  Önceleri sosyolojide, sosyal psikolojiyle ilgili konularda oldukça fazla sayıda çalışma yapılmasına rağmen, araştırma literatürünün çoğu ve yakın zamanlarda çıkan sosyal psikoloji kitapları, psikologlar tarafından yazılmıştır. Yine hiç değilse son zamanlara kadar; sosyal psikolojide Amcrika'da ortaya çıkmış teorilerin ve araştırmaların baskın olduğu bir gerçektir. Bunlardan yeni ufuklar açanlar 1930'larda Avrupa'dan göçeden Brunslik, Heider, Katona, Lazars-feld ve Lewin'di. Ayrıca 1967'de kurulan www.alasayvan.net Avrupa Deneysel Sosyal Psikoloji Birli-ği'nin teşvikleriyle Amerika'nın üstünlüğünün ortaya çıkardığı dengesizliği düzeltmek amacıyla, son zamanlarda çalışmalar belirli bir ivme kazandı.

  Sosyal psikoloji alanı kültürel olarak tekbiçimlilik içindeki insan çeşitliliğine yönelik araştırmalarla olgunlaşmıştır. Alan esas olarak, karmaşık günümüz toplumlarında hepimizin karşılaştığı tercihler ara sında seçimler ve davranış kararlan ürerinde durmaktadır. Giderek gündelik hayatın psikolojisiyle diğerlerinden daha fazla uğraşır hale gelmiştir. Bunların içine konuşmaların, kendini ortaya koyuşlann, uyumluluğun, iknânın, kazanmanın ve kaybetmenin, yardım etme ve incinmenin, sevmenin ve nefretin psikolojisi de dahildir.  Eklenti Eklenti  

 2. Acil

  Sosyal psikoloji nerede ne zaman ortaya çıktı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


sosyal psikoloji