+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Postmodernizm özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Postmodernizm özellikleri
  Postmodernizm Akımı

  Postmodernizm özellikleri.jpg


  Postmodernizm 1960 sonrası Amerika'da ortaya çıkmış bir akımdır. Düşünce olarak mimaride, plastik sanatlarda ve yazın alanında etkili olmuştur. Yaşam biçimi olarak da benimsenen postmodernizm, modernizm sonrası, ona ek olarak ele alınır. Varlığını modernizme www.alasayvan.net borçludur. Ancak modernizme karşı çıkış değildir. Modernizmin bir sonraki sürecidir. Zaten "post" sözcüğü de "ek, sonra" anlamına gelir. Bu nedenle modernizmle zıt düşmesi ya da modernizm yanlısı olması söz konusu değildir. Yine de modernizmden ayrı düşünülmesi yanlış olur.


  Yaşam biçimi olarak benimsenmesi tartışılacak birçok yanı beraberinde getirmiştir. Örneğin Türkiye ve Türkiye gibi modernizmi tam olarak yaşayamamış ülkelerde modernizm sonrasının yaşanılmaya çalışılması ya da yaşanılıyor sanılması büyük bir yanılgı olur. Erinç (1995, s. 139)'in deyişiyle "bir haftadan beri yıkanmamış vücuda old spice sürmek" gibi tanımlanır. Bu durum modern olamadan postmodern olma
  çabasıdır ki anlamlı değildir.


  "Bir postmodern sanaçıyı isyankâr gösteren, onun esaretidir. Yaşanılmakta www.alasayvan.net olan dünyayı eleştirebilecek, modernizm karmaşasını ve zıtlıklarını yakalayabilmek edinimleri ve bunları yansıtışıdır."
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Postmodernizm demek bilindiği gibi modernizmin ötesinde ve sonrası anlamına gelmektedir. bunun dışında bu Postmodernizm kavramı 1960 yıllardan sonra yani bu yıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. bunu dışında bu Postmodernizmin tam olarak ne olduğunu tek bir cevap vermek eksik olur.
+ Yorum Gönder


postmodernizm akımının özellikleri