+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Cinselliğin sosyolojik yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Cinselliğin sosyolojik yapısı
  Cinselliğin sosyolojik yapısı


  Cinselliğin sosyolojik yapı.jpg,

  Sosyal yapıda bütünün içinde bir parça olan cinsel yaşam bir bireyin ya da toplumun yapısı ve cinsellik dışındaki değerleri ve davranışları hakkında da bilgiler vermektedir. Sosyal olaylar, tek başına gelişip biçimlenememektedirler. Toplumun ya da bireyin cinsel yaşamında, bir bütün olarak sosyal, kültürel ve dinsel yapının, özel olarak da siyasal, ekonomik ve pedagojik yapının da izlerini görmek mümkündür. Çünkü toplumun en önemli fonksiyonlarından biri de üyelerini sosyalleştirmesidir. Sosyalleşme, toplumsallaşma olarak da bilinir ve batı dillerindeki sosyalizasyon terimi, bireyden topluma yönelindiğinde sosyalleşme, toplumdan bireye , yönelindiğinde ise sosyalleştirme süreci olarak anlaşılır. Sosyalleşme insanın doğumundan ölümüne kadar süren bir süreç olarak kabul edilmektedir. Dollard, sosyalleşmeyi yeni bir kişinin gruba eklenmesi ve toplumun kendi yaş ve cinsindeki kişiden beklediği şeyleri yerine getirmesi olarak tanımlamaktadır. Yani sosyalleşme bireyin biyolojik merkezli bir varlıktan sosyal bir varlık haline gelme durumudur. Bununla beraber çocuğun sosyalleşmesiyle, ergenin ve yetişkinlerin sosyalleşmeleri veya yeniden sosyalleşmeleri arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Giddens, çocuğun sosyalleşmesinde başta gelen aracıları/ ajanları; ana-baba veya onların yerini tutanlar, akran veya arkadaş grupları, okul, kitle iletişim araçları ve iş/ meslek çevresi olarak özetlemektedir.

  Sosyalizasyon süreci, öğrenme psikolojisi tarafından tanımlanan birtakım mekanizmalar aracılığıyla içselleştirme düşüncesi üzerine temellenmektedir. Esasen kişinin içinde üretilen sosyalizasyon etkeninin niteliklerini yeniden oluşturan bir psikolojik yapıdan başka bir şey değildir. Yani “model alma” görüşü bir anlamda sosyalizasyonu özetlemektedir.

  Yetişkinlerin sosyalleşmesinde ise duygusal ilişki önemli ölçüde yerini akla bırakmaktadır. Ayrıca yetişkinlerin sosyalleşmeleri sonradan öğrenmenin zorlukları ve buna benzer nedenlerden dolayı çocuğun sosyalleşmesine göre daha güç ve sınırlıdır. Sosyalleşme, ferdin, toplum normlarına uygun rolleri yerine getirmesini sağlamaktadır. Bazen bilimle çatışan ve gelişmeye engel olabilen toplum normları söz konusu olabilir, bu durumda normların değil aklın, bilimin yanında olması gerekmektedir.

  Sevgi bağı erkekle kadın arasında kişisel bir bağdır, böyle olduğundan ötürü, dışarıdan zorla kabul ettirilmeye çalışılan kural ve düzeni kabul etmeme eğilimindedir. Bununla birlikte, insan toplumsal bir varlık olduğundan, toplum onun en yakın bağlarında bile, bir üstünlük kurma çabasındadır. Bu türlü zorla kabul ettirilmeye çalışılan normlar sadece uygar toplumlarda söz konusu değildir. En ilkel insanlar arasında bile, cinsel faaliyet üstünde toplumun bir çeşit üstünlüğü vardır, bu yüzden, evliliğe, karışık bir toplumsal düzenin gereksiz suni mahsulü olarak bakılmamaktadır. Tropikal bölgelerden kutuplara kadar, avcılık ve çobanlık yaparak yaşayan basit topluluklardan, büyük sanayi şehirlerine kadar, bir şekilde oturmuş bir evlilik kurumu mevcuttur. Bilindiği kadarı ile hiçbir toplulukta cinsel isteğin tatmini toplum bazında serbest ve kuralsız olmamıştır. İnsan toplumları başıboş buyruklar üstüne kurulmamıştır, cinsel kural ve düzenlerin dayandığı faydalı temeli bulmak çok da zor gözükmemektedir. Söz konusu faydaların amaçları ailenin toplumun temel birimi olarak korunması isteğinden başka bir şey değildir. Farklı kültür biçimlerinde cinsel ahlak ne kadar değişirse değişsin, akrabalar arasında cinsel ilişkiyi yasaklayan evrensel görüş bunun üzerine dayanır. Bu sebepledir ki dünyanın her yerinde, babayla kızın, anneyle oğlun, kızla erkek kardeşin cinsel birleşmede bulunmalarına izin verilmemiştir.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Cinsel yaşam her ne kadar doğal bir olay olsa da bazı toplumlarca konulan kurallara göre şekil alabilmekte veya yasaklara bağlanabilmektedir. Oysa meşru çerçevede erişkin bireylerin en doğal haklarındandır.
+ Yorum Gönder