+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumsal sapma nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Toplumsal sapma nedir
  Toplumsal sapma nedir

  Sosyal sapma

  Toplumsal sapma ne.jpg
  ,

  Bir toplumda normlara uymayan ve onları dikkate almayan davranışlardır. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun, topluluğun veya grubun değer ve normlarına, genelde aykırı düşen ve hoşgörü sınırlarının dışında cereyan eden davranış biçimleridir. Toplum tarafından benimsenen, kabul edilen sosyal değerlere ve normlara, çeşitli sebeplerden ötürü uyulmama veya bu değer ve normlardan uzaklaşma olgusudur. Kişilerin, değerlerin ve kültürün normal etkinliklerinden veya kontrolünden kaçtığı bir süreçtir. Toplumun ontolojik (var oluşu ile ilgili olarak) altyapısının, sosyo-kültürel üstyapısı (sosyal değerler; sosyal mesuliyet; sosyal ahlak esasları gibi) ile
  , çatışması sonucunda ortaya çıkan yabancılaşmadır. Anormallik ve düzensizlik açısından sosyo-kültürel sapma, kişilerin davranışlarının, toplum tarafından kabul edilmiş ve normal olarak kabul edilen davranış düzenliklerine uymamaları ve standart altı davranış biçimleri sergilemeleridir. Böyle bir sapma olumsuzdur, çünkü burada onaylanmayan, aşağı, zararlı, hoş olamayan ve yetersiz davranış biçimleri sergilenmektedir.

  Sosyal Sigorta: Bir işyerine bağlı olarak çalışanların işgücünü belirli sosyal risklere
  , karşı korumak gayesiyle tesis edilen bir sosyal güvenlik sistemidir.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Toplumsal Sapma hakkında kısa bilgi


  Toplumsal kontrolün etkisiz veya yetersiz kalması durumunda sosyal normlardan sapmaları ifade eder. Toplumsal sapmalarda toplumsal düzen bozulmuş olur. Yolsuzlukların, hortumlamaların olması, oto hırsızlarının artması, kapkaç olaylarının yaşanması toplumsal sapmanın belirgin örnekleridir.
+ Yorum Gönder


TOPLUMSAL SAPMA