+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyoloji din laiklik ve atatürk konusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sosyoloji din laiklik ve atatürk konusu
  Sosyoloji din laiklik ve atatürk konusu

  Lâtince kökenli olan “lâik” kelimesinin sözlük anlamı, “herhangi bir dinsel
  işlevi ve unvanı olmayan kişiyi” belirtmek için kullanılmıştır. Lâiklik hem hukukî,
  hem de siyasî anlamlar taşır.
  ,
  Lâiklik, “Siyasî bir kuruluş olan devleti, din kurallarına dayandırmayan
  ve kişilerin dinsel inanç ve tapınma özgürlüklerini inanç ve din farkı
  ,
  gözetmeksizin güvence altına alan bir sistemdir.”
  Dinsel ilkelerin egemenliği anlamına gelen “teokratik devlet” sisteminden,
  bireylerin her tür inancını özgürce yaşadıkları ve ifade ettikleri demokratik devlet ve
  toplum sistemine geçişin vazgeçilmez ilkesi lâikliktir.
  • Lâik bir devlette, bireyler din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
  Devletin görevi bu özgürlükleri güvence altına almaktır.
  Sosyoloji din laiklik ve atatürk.jpg

  • Lâik devlet din karşısında tamamen tarafsızdır.
  • Lâik bir devlette, devletin örgütlenişi ve işleyişi, toplumsal yaşamı
  düzenleyen yasa ve kurallar, dinsel ilkelere değil, akıl ve mantık ilkelerine dayanır.
  Atatürkçü Düşüncede Lâiklik Anlayışı
  Atatürk, Cumhuriyetin ilânından sonra 3 Mart 1924’te halifeliği kaldırdı.
  Anayasanın 2. maddesi olan “Türkiye Cumhuriyetinin dinîislâmdır” ifadesi 1928
  tarihinde kaldırıldı. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Lâik ilkeleri içeren “Türk Medeni
  Kanunu” 17 fiubat 1926’da yürürlüğe girdi.
  ,
  Atatürk, lâiklik konusunda şunları söylemiştir: “Kişi, her istediğini
  düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre bir siyasî fikre sahip olmak, seçtiği bir
  dinin şartlarını yerine getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetine sahiptir.”
  Lâiklik ilkesinin kabulü aynı zamanda demokratik bir ülke olmanın
  koşullarından biridir. Demokrasilerde, hangi dine mensup olursa olsun, bütün
  bireyler birer yurttaş olarak Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve
  ,
  özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma olanağına sahiptirler.
 2. Acil

  Sosyoloji din laiklik ve atatürk konusu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


laikliğin kabulü,  laiklik ilkesi,  laiklik ilkesi ile ilgili görseller,  din ve laiklik sosyoloji,  laikliğin kabulu,  laiklik ile ilgili görseller