+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Simya ile Kimya Arasındaki Farklar Özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Simya ile Kimya Arasındaki Farklar Özet
  Simya ile Kimya Arasındaki Farklar


  Kimya deneysel ve bilimsel dayanaklı teorik bilgileri dengeli bir biçimde kullanır. Deneyler kadar bilimsel temellere dayanan bilgilerde ön plandadır. Simyadaki gibi bir rastgelelik temelinde değildir.
  Kimya Tamamen kanıta bağlıdır. Hipotezlerini kanıtlarıyla beraber sürdürürler. Amaçları, kanıtlanabilirlik kalitesi olan bilgileri kanıtlamak ve üzerinden buluşlar yapmaktır

  simya.gif
  Simya ile uğraşanlar maddeleri incelerken her maddenin diğer maddelere etkileşimini ayrı ele almışlardır.Kimya bilimi ile uğraşanlar ise maddelerin yapısı ve özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çevresinde araştırma yapmışlardır.
  Simyacılar çalışmalarını deneme yanılma yoluyla yapmışlardır.Kimya ile uğraşanlar belirli yöntemler kullanıp sistematik ve bilimsel çalışmalar yapmışlardır.(Çalışmalar deneyseldir.)
 2. Ziyaretçi

  Çoh İyi Oldu Çohta Güzel İyi Oldu Şinci Tammı
 3. Zarafet
  Üye
  Simyada deney daha çok ön plandadır. Deneysel yaklaşım çok ön planda ike bunun aksine bilimsel bilgiye çok yakın değildir. Simyacılar genellikle rastgele olarak çeşitli maddeleri birbirine karıştırıp sonucunda birşey bulmayı ummuşlardır. Yani deneylerde bilimsel bir altyapı çoğunlukla yoktur.

  Kimya ise deneysel ve bilimsel dayanaklı teorik bilgileri dengeli bir biçimde kullanır. Deneyler kadar bilimsel temellere dayanan bilgilerde ön plandadır. Simyadaki gibi bir rastgelelik temelinde değildir.

  Kısaca tekrar belirtmek gerekirse simya, kimya bilimine öncülük etmiş ce daha sonra yerini kimyaya bırakmıştır.

+ Yorum Gönder


simya ile kimya arasındaki farklar,  kimya ile simya arasındaki farklar,  simya ve kimya arasındaki farklar,  simya,  kimya ve simya arasındaki fark,  kimya ve simya arasındaki farklar