+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Doğadaki temel kuvvetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğadaki temel kuvvetler
  Doğadaki temel kuvvetler

  Günlük yaşantımızda bir çok kuvvet çeşidi ile karşılaşmaktayız Bu kuvvetlere sürtünme kuvveti, elektrostatik kuvvetler, manyetik kuvvetler gibi örnekler verilebilir Tüm bu kuvvetler büyük boyutlarda yani makroskobik boyutlardaki cisimlerin birbirleri ile etkileşiminde gözlemlenmektedir Örneğin yolda yürüdüğümüz zaman ayaklarımız ile yer arasındaki sürtünme kuvveti hareketimize yardımcı olur Makroskobik boyutlarda yer alan kuvvetleri temel olarak iki gruba dahil edebiliriz
  Kütle çekim kuvveti
  Elektromanyetik kuvvet

  Doğadaki temel kuvvetler.jpg
  Bu kuvvetlerin yanı sıra çok küçük boyutlarda yani mikroskobik dünyada yer alan kuvvetler de vardır
  Zayıf nükleer kuvvetler
  Şiddetli nükleer kuvvetler

  Yani tüm dünyada dört temel kuvvet yer almaktadır
  Kütle çekim kuvveti
  Elektromanyetik kuvvet
  Zayıf nükleer kuvvetler
  Şiddetli nükleer kuvvetler

  Kütle Çekim Kuvveti

  Issac Newton evrende yer alan tüm cisimlerin birbirlerini belirli ölçülerde çektiğini keşfetmiştir Cisimlerin kütleleri nedeniyle aralarında oluşan bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti adı verilmektedir

  Yukarıdaki şekilde yer alan m1 ve m2 kütleli cisimlerin birbirinden r uzaklığında oldukları durumu düşünelim Bu durumda cisimler arasında oluşan kütle çekim kuvveti aşağıdaki formül ile bulunur


  Burada G kütle çekim sabiti olup değeri 'dir
  Kütle çekim kuvvetleri doğada bulunan en zayıf kuvvet çeşididir Yerçekimi kuvveti bir kütle çekim kuvvetidir
  Elektromanyetik Kuvvet

  Cisimler arasında sahip oldukları elektrik yükleri nedeniyle bir kuvvet oluşur Bu kuvvete elektromanyetik kuvvet denir Eğer bu cisimler aynı tür yükle yüklenmişler ise aralarındaki bu kuvvet itme kuvveti şeklinde olur Farklı türden yüklü cisimler arasında ise çekme kuvveti olarak kendini gösterir Elektromanyetik kuvvet Coulomb kanunu ile verilen bir bağıntı yardımı ile hesaplanır Birbirinden d uzaklığı kadar ayrı olan q1 ve q2 yüklü cisimler arasında oluşan kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki formül ile hesaplanabilir


  Burada,
  F : Coulomb kuvveti
  d : Yüklü cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklık
  k : Ortamın cinsine ve kullanılan birim sistemine bağlı olarak değişen Coulomb sabiti
  Aynı türde yüklü cisimler arasında oluşan kuvvet aşağıdaki şekilde gösterilebilir

  Zayıf nükleer kuvvetler

  Zayıf nükleer kuvvetler atomik boyutlarda söz konusu olan bir kuvvettir Bu kuvvet atomların kararsızlığından sorumlu kuvvetlerdir Bu kuvvetler nükleer bozunmalarda görülmektedir
  Şiddetli nükleer kuvvetler

  Şiddetli kuvvetler yine zayıf nükleer kuvvetlerde de olduğu gibi çok küçük boyutlarda rastladığımız kuvvettir Bu kuvvetler atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların bir arada durmasını sağlarlarŞiddetli nükleer kuvvetler temel kuvvetlerden en şiddetli olanıdır Fakat bu kuvvetler çok çok kısa mesafelerde etkisini gösterebilirler
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Doğada bulunan temek kuvvetler ; kütle çekim kuvveti, elektro manyetik kuvvet ,zayıf nükleer kuvvet ve son olarak şiddetli nükleer kuvvetlerdir. bunlardan zayıf nükleer kuvvet atomların sahip olduğu kararsızlıklarından sorumlu yükümlü olan kuvvettir.
+ Yorum Gönder


sürtünme kuvveti,  kütle çekim kuvveti